Karlskoga kommun

Vuxenutbildning i Karlskoga och Degerfors

”Vuxnas lärande skall bidra till Karlskoga och Degerfors kommuners utveckling och tillväxt”

Detta är vår vision för vår verksamhet och vi vänder oss till enskilda, näringsliv, organisationer och offentliga arbetsplatser som vill ha kompetensutveckling i någon form. Till näringsliv, organisationer och offentliga arbetsplatser kan vi vara ett stöd när ni behöver kompetenshöja er personal eller vill arbeta långsiktigt för att hitta rätt kompetens.

Om du funderar på en ny inriktning i livet, vill skaffa dig behörighet för högre studier, eller är nyfiken på kortare kurser är du välkommen till oss. Vi kan erbjuda dig universitetsstudier på distans, gymnasiala och grundläggande kurser, yrkeshögskoleutbildning, vägledning samt information om studiefinansiering.

 

LITTERATURLISTA FÖR 2018 PERIOD 1 SAMT FÖR VÅRD- & OMSORGSUTBILDNINGEN VÅREN 2018

Klicka för att hämta litteraturlista>>PDF


FÖRÄNDRADE ÖPPETTIDER MELLAN 20/12-7/1 2018

Skolexpeditionen, Vägledningstorget samt distansstudier på Lärcentrum & Hermods stänger för julledighet onsdagen den 20 december och öppnar åter 8 januari 2018.

Under den perioden kan du kontakta Servicecenter på Katrinedalsgatan 4 eller via telefon: 0586-61 000. Inga ärenden handläggs under perioden utan ordinarie personal kontaktar dig i januari.

Skolexpeditionen, Gösta Berlings väg 20

Här kan du få hjälp med information om Vuxnas lärande, blanketter, användarkonton, boka tid hos studie- & yrkesvägledning samt övriga frågor som gäller Vuxnas lärande.

Öppettider mellan vecka 48-51.

  • Måndagar Kl. 13.00-16.00
  • Tisdagar Kl. 8.30-10.30
  • Onsdagar Kl. 8.30-10.30
  • Torsdagar Kl. 13.00-15.00
  • Fredagar Kl. 8.30-10.30

Vägledningstorget/SYV

Här kan du få hjälp att söka utbildningar, hjälp med bidrag och lån samt studie- & yrkesvägledning.

  • Måndagar Kl. 13.00-16.00
    Torsdagar Kl. 13.00-15.00

Vägledningstorget har stängt torsdag eftermiddag den 23 november samt måndag eftermiddag den 27 november.


Distansstudier på Lärcentrum & Hermods

Om du studerar på distans inom Vuxenutbildningen/Hermods eller på universitetet via Lärcentrum Karlskoga har du möjlighet att träffa vår distansadministratör vid vägledningstorget på Vuxnas lärande Ekeby.

  • Tisdagar Kl. 8.30-10.30

OBS!

Avvikelser från ovanstående tider kan förekomma. Se mer på vår hemsida och på anslag vid skolexpeditionen.

Om du har en bokad tid hos Studie- & yrkesvägledning så kan du sitta ned vid skolexpeditionen och vänta så blir du hämtad till samtal.

 

STUDIESTARTSSTÖD

Från och med vecka 36 går det att ansöka om Studiestartsstöd hos CSN genom Karlskoga kommun.             
Ta först kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen och kontakta sedan Mikael Sohl på Vuxnas lärande för tidsbokning, 0586-61792.