Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Synpunkter och klagomål

Vi på gymnasieförvaltningen gör vårt bästa för att verksamheten ska fungera bra. Tyvärr finns det ibland delar som inte fungerar tillfredsställande och då vill vi att du berättar det för oss.

Om du har synpunkter på vår verksamhet eller är missnöjd med något bör du i första hand vända dig till ansvarig lärare eller berörd personal för att diskutera frågan. Om du upplever att ni inte hittar en lösning på problemet eller att du inte får gehör för dina åsikter kan du gå vidare till ansvarig rektor.

Du kan med fördel använda e-tjänsten Tyck om Karlskoga för att föra fram dina synpunkter. Ditt meddelande skickas då vidare till rätt person inom vår organisation. Det går också bra att kontakta ansvarig rektor direkt via telefon, e-post eller brev. Du kan också kontakta vår handläggare på gymnasieförvaltningen. Om du vill ha återkoppling i frågan är det viktigt att du uppger dina kontaktuppgifter.

Den som tar emot klagomål ansvarar för att ärendet utreds och att eventuella åtgärder vidtas. Du kan förvänta dig en kontakt inom fem arbetsdagar efter att klagomålet inkommit där vi berättar hur vi avser att gå vidare med ärendet.

Vad händer med klagomålet?

Uppgifter om klagomålet och eventuella åtgärder dokumenteras av den som ansvarar för ärendet. Handlingen kan komma att diarieföras. Du som framfört klagomål har rätt att få veta vad som gjorts i ärendet. En sammanställning av klagomål som kommer in till gymnasieförvaltningen redovisas till gymnasienämnden minst två gånger per år.
 
Gymnasieförvaltningen
Kontaktperson: Josefin Malmqvist, utredare/handläggare
Telefon: 0586-610 92
E-post: gf@karlskoga.se
Postadress: Karlskoga kommun
10. Gymnasieförvaltningen
691 83 Karlskoga

Uppdaterad 2015-11-03 av Sara Malmborg Norberg

Så lämnar du synpunkter och klagomål

  • Prata med berörd personal.
  • Kontakta ansvarig rektor eller handläggare på gymnasieförvaltningen.
  • Om du fortfarande är missnöjd kan du använda Tyck om Karlskoga.
  • Du får återkoppling om hur ärendet ska hanteras inom fem arbetsdagar.
  • Ärendet utreds, dokumenteras och diarieförs eventuellt.
  • En sammanställning av inkomna klagomål redovisas till gymnasienämnden.