Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Resebidrag och inackorderingstillägg

Busskort

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Örebro län och födda 1997 eller senare får ett gymnasiebusskort. Busskorten delas ut på gymnasieskolorna vid skolstart. Du som redan går på skolan, åker på ditt gamla busskort från höstterminen, tills du har fått ett nytt. Det gamla kortet fungerar inte i kortläsaren på bussen, utan du visar upp det för busschauffören.

Du som börjar i årskurs 1, åker på ditt antagningsbesked. Visa upp antagningsbeskedet för busschauffören.

Gymnasiebusskortetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är giltigt för resor till och från skolan, måndag-fredag fram till kl 19.00 under terminerna. Det gäller på samtliga busslinjer i Örebro län på sträckorna Kristinehamn-Karlskoga-Degerfors-Laxå och Kristinehamn-Karlskoga-Örebro. Kortet gäller även på alla tåg inom länet, förutom X2000. 

Eleven ska alltid kunna visa upp kortet samt giltighetsbevis, fotolegitimation kan krävas. Om kortet glömts, förlorats eller skadats måste avgift enligt ordinarie taxa erläggas.

Mer information om tidtabeller, busskort och trafik hittar du på Länstrafikens webbplatslänk till annan webbplats.

Vid förlust av kortet skall skolan omgående underrättas, nytt kort erhålles mot en expeditionsavgift på 200 kronor.

Elever på skolor i Örebro
För elever i kommunala skolor och friskolor i Örebro delas busskorten ut på respektive skola. Mer information om gymnasiebusskortet i Örebrolänk till annan webbplats.

Elever på skolor i Värmlands län
Från och med höstterminen 2015 får elever som är folkbokförda i Karlskoga och Degerfors kommun inte sitt gymnasiekort för Värmlandstrafik utdelat på sin respektive skola i Värmland. De får istället sitt gymnasiekort via sin hemkommun.

Kontakta Ingrid Johansson på telefon 0586/614 04 eller mail ingrid.johansson@karlskoga.se för att erhålla ett gymnasiekort för Värmlandstrafik.

OBS! Som tidigare gäller giltighetsbeviset som giltig biljett på Värmlandstrafik de första veckorna på höstterminen tills eleven fått sitt kort.

Ska man resa med Karlstadsbuss gäller dock inte detta längre. Där får eleven själv stå för kostnaden tills man fått sitt kort.

Elever som erhåller inackorderingstillägg har inte rätt till gymnasiekort.

Elever som går i gymnasieskola i Kristinehamn kontaktar Vuokko Edström, telefon 0586/616 05, eller Eva Gustavsson, telefon 0586/613 08, på Möckelngymnasiet i Karlskoga eller Karin Larsson, telefon 0586/ 617 91, på Möckelngymnasiet i Degerfors. Dessa elever använder ett gymnasiekort för Länstrafiken i Örebro län.

Om busskortet inte räcker till

Elever som väljer att inte inackordera sig på skolorten, men som har problem med att ta sig till skolan/hållplats med läns- eller stadsbuss kan ansöka om resebidrag för dagliga resor. Det gäller dig som går i en kommunal gymnasieskola och avståndet från bostad till hållplats för kollektivtrafiken är minst 4 km eller om väntetiden i skolan före och efter skoldagen överstiger 10 timmar/vecka. Ytterligare information kan du få på din skola eller av gymnasieförvaltningen på 0586-614 04.

Inackorderingstillägg

Om du har minst 40 km resväg mellan hemmet och skolan eller en total restid på mer än 2 timmar per dag kan du ansöka om inackorderingstillägg som är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor.

Förutsättningar för att bidraget ska beviljas är:

  • att du är inackorderad på studieorten
  • att du går i en kommunal gymnasieskola och är född 1997 eller senare och är förstahands mottagen
  • att du är folkbokförd i Karlskoga eller Degerfors kommun

Studiehjälp/studiebidrag (CSN)

Du som studerar på gymnasiet kan få ekonomiskt bidrag s.k. studiehjälp av Centrala studiestödsnämnden (CSN). På deras webbplats finns mer information om bidraget.

För dig som inte fyllt 20länk till annan webbplats

För dig som fyllt 20länk till annan webbplats


Uppdaterad 2017-06-26 av Sara Malmborg Norberg