Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Skolskjuts förändringar läsåret 16-17

Den 14 augusti genomförde Länstrafiken flera förändringar i kollektivtrafiken i västra länsdelen. I Karlskoga och Degerfors samordnas vissa skolskjutsar med linjetrafiken. Därför har en del skolor behövt ändra på sina start- och sluttider. Anledningen är att eleverna i första hand ska kunna åka till och från skolan med bussar i linjetrafik istället för särskilda skolskjutsar (skolbuss eller anpassad skolskjuts).

Genom att samordna skolskjutsar med linjetrafik finns möjlighet att i förlängningen erbjuda mer kollektivtrafik till både skolelever och andra resenärer. Dessutom skapar
förändringen större möjligheter till pendling för andra än skolelever.

Anpassning av skoltiderna

Tiderna för skoldagens start och slut anpassas efter linjebussens ankomst till skolan. Det innebär att de skolor som ligger längst ut på en busslinje börjar först på morgonen. Därefter börjar respektive skola i den tid det tar att resa till skolan med buss. Skolorna behöver enbart anpassa sina tider till övriga skolor längs med linjesträckningen och inte till skolor som ligger i anslutning till andra linjesträckningar.

När det gäller justering av skolschemat utifrån linjetrafikens tider ansvar varje skolas rektor för detta.

Fasta hållplatser

Linjebussarna har bestämda hållplatser och trafikerar oftast de större vägarna för att
möjliggöra resande mellan huvudorterna för så många som möjligt. Det gör att det inte finns möjlighet att göra anpassningar till enskilda elever utan de som åker linjebuss är hänvisade till dessa hållplatser. Detta innebär att vissa elever kan få längre väg från sin bostad till hållplatsen jämfört med vad de tidigare har haft.

De elever som inte har möjlighet att åka linjebuss får åka traditionell skolskuts (skolbuss eller anpassad skolskjuts) som körs med mindre fordon och har möjlighet att hämtas på mindre vägar. Det gör det möjligt att i särskilda fall anpassa skolskjutsen efter enskilda elevers behov.

Länstrafiken sköter all planering

Från hösten 2016 sköter Länstrafiken all planeringen av skolskjutsar i Karlskoga kommun. De vårdnadshavare som ansökt om skolskjuts för läsåret 2016/2017 får ett beslut från Länstrafiken samt detaljerad information under juli 2016 .I informationen som skickas till vårdnadshavare i juli står bland annat vilken typ av skolskjuts som eleven blivit beviljad. För elever som blivit beviljad skolskjuts med upphandlad skolbuss finns information om på- och avstigningsplatser samt avgångstider.

När det gäller elever som blivit beviljade skolskjuts i ordinarie kollektivtrafik hänvisas eleverna till närmaste hållplats med ”Grundskolekortet” som färdbevis. För elever som går inom grundsärskolan samt gymnasiesärskolan anpassas skolskjutsarna, dessa resor hanteras av Länstrafikens beställningscentral.

Uppdaterad 2017-01-16 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook