Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Skolskjuts

Skolbuss

Foto: Scandinav Helen Grynfarb

Sista dag att ansöka om skolskjuts till läsåret 2017/2018 var 1 mars.

Har du glömt att ansöka ska du skicka in ansökningsblanketten snarast, men vi kan inte garantera att skolskjutsen hinner komma igång till skolstart.

Går ditt barn i förskoleklass eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan ni få kostnadsfri skolskjuts. Vilka avstånd som gäller beror på vilken klass ditt barn går i.

I förskoleklass och årskurs 1-9 sker skolskjuts

 • i första hand med linjetrafik - region- och stadsbussar inom Karlskoga (busskort)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • med skolbuss - särskild upphandlad leverantör till närmaste lämpliga hållplats eller direkt till skolan om inte linjetrafik fungerar
 • med anpassad skolskjuts - för elev som inte kan åka med linjetrafik eller skolbuss

Rätt till skolskjuts

Avstånd
Du kan ansöka om skolskjuts om ditt barn går i den skola som kommunen anvisat eller går i friskola och avståndet mellan hemmet och skolan är minst:

 • tre km för barn i förskoleklass och skolår 1-3
 • fyra km för elever i skolår 4-6
 • fem km för elever i skolår 7-9

Om du har rätt till skolskjuts enligt avståndskravet har du som förälder alltid ansvar att ta ditt barn till och från närmast anordnad hållplats för skolskjuts.

Farliga trafikförhållanden på skolvägen
Om ditt barn inte uppfyller avståndskriteriet för skolskjuts kan det ändå finnas trafikförhållanden, det vill säga med en förhöjd risk för trafikolycka, utefter den tänkta skolvägen som kan motivera att barnet erbjuds skolskjuts.

Exempelvis: 

 • hög hastighet
 • smal väg
 • mycket trafik
 • ingen särskild gång- eller cykelbana
 • ingen eller dålig belysning
 • försämrad sikt
 • särskilda vinterförhållanden

Bedömningen görs utifrån de fysiska trafikförhållandena och barnets trafikmognad. Du som vårdnadshavare förutsätts ansvara för att ditt barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg eller väg till/från närmaste skolskjutshållplats på ett så säkert sätt som möjligt. Läs mer om föräldraansvar och trafikfarliga förhållanden.

Friskola eller val av annan kommunal skola
Väljer du en annan skola än den kommunen anvisat kan du i vissa fall få skolskjuts. Ansökan måste göras för att pröva barnets rätt till skolskjuts och kommunens eventuella merkostnader. Samma sak gäller om barnet flyttar och byter folkbokföringsadress men vill gå kvar i sin gamla kommunala skola.

Växelvist boende
Vid växelvis boende måste båda föräldrarna bo i Karlskoga kommun för att barnet ska få skolskjuts till båda adresserna. Barnet måste vara folkbokfört på en av adresserna och gå på sin kommunala placeringsskola. Går barnet i friskola avgör kommunens eventuella merkostnader för det växelvisa resandet om skolskjuts erbjuds. 

Se skolskjutsreglementetPDF för exakta detaljer kring rätten till skolskjuts. Där hittar du också information om växelvist boende.

Fritidshem
Om barnet går i fritidshem heltid (före och efter skolan alla dagar) måste ni själva lösa transporten i anslutning till aktuell fritidshemsvistelse.

Om barnet går i fritidshem deltid har barnet bara rätt till skolskjuts då fritidshem inte utnyttjas. Fritidshemsschema måste redovisas i Edwise vid terminsstart.

Särskilda skäl
Elever som inte har rätt till skolskjuts enligt avståndskraven kan få skolskjuts på grund av särskilda skäl.

 • funktionsnedsättning/diagnos (läkarintyg måste bifogas ansökan)
 • annan särskild omständighet
 • förändrade familjeförhållanden under pågående läsår. OBS! Endast efter skolstart. Tänk på att ansöka i god tid på grund av Länstrafikens handläggningstider.

Ansökan

Du ansöker genom att skicka in underskriven blankett "Ansökan om skolskjuts" som du hittar till höger. Ansök senast 1 mars för läsåret 2017/2018.

Grundsärskolan
Ansökan om skolskjuts för elever som går i, eller kommer att börja i grundsärskolan, ska inte göras av vårdnadshavare. Skolskjuts hanteras av mottagande särskolerektor.

Information om skolskjuts från Länstrafiken

Beviljande eller avslag om skolskjuts beslutas av Karlskoga kommun. Information om skolskjutsbeslutet och vilken typ av skolskjuts som planeras skickas ut av Länstrafiken under sommaren.

Felanmälan/synpunkter

Felanmälan och synpunkter kring skolskjutsar ska alltid ske till Länstrafikens kundservice. Uppge alltid barnets referenskod vid kontakt med Länstrafiken och om möjligt också om barnet åker linje-/skolbuss eller taxi.

Telefon: 0771-55 30 00

Uppdaterad 2017-08-15 av Sara Malmborg Norberg