Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Särskilda behov

Barn och elever är olika och en del elever har behov av stöd eller anpassning för att kunna delta i skolundervisningen. Här finns några av de områden som elever kan behöva hjälp med.

Specialkost

Om ditt barn har behov av specialkost behövs ett kostintyg från skolsköterskan. Specialkost har delas in i:

1. Medicinskt motiverade dieter: diabetes glutenintolerans, laktosintolerans, födoämnesallergier, övervikt/undervikt

2. Överkänslighetsreaktioner: t.ex. paprika, tomat

3. Vegetarisk kost

4. Funktionshinder

5. Religiösa skäl

Funktionshinder

Om ditt barn har ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder som gör att det behöver anpassning eller stöd för att delta i skolundervisningen ska du ta kontakt med elevhälsan på den aktuella skolan för att få hjälp.

För elever i årskurs 7-9 med behov av särskilda anpassningar finns två kommungemensamma enheter, Skeppet och Fyren. Undervisningen ges i mindre grupper med fokus på rutiner och att skapa en fungerande vardag för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Här arbetar personal med lång erfarenhet av barn/elever med särskilda behov.

För elever med en utvecklingsstörning finns grundsärskolan.

Uppdaterad 2017-08-23 av Sara Malmborg Norberg