Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ledighet under skolåret

Under ett läsår har eleverna flera skollov och semesterresor ska i första hand ske då. Ibland behöver elever vara lediga utanför skolloven och då ska ni ansöka om ledighet till skolan.

Mentor eller klasslärare kan bevilja ledighet i max 10 dagar under ett läsår. Rektor beviljar ledighet längre än 10 dagar. Ledighet beviljas utifrån en samlad bedömning av elevens situation och eleven kan få skoluppgifter som ska redovisas efter ledigheten.

För att beviljas ledigt fler än tio skoldagar under ett läsår krävs synnerliga skäl, vilket är starkare än särskilda skäl. Det kan vara något som är både brådskande och av mycket stor betydelse för eleven. Semesterresa eller besök hos släktingar är inte synnerliga skäl för ledighet.

Under vårterminen i årskurs 3, 6 och 9 genomförs nationella prov. Det är av stor vikt att eleverna deltar i proven. Rektor kommer därför att vara restriktiv med att bevilja ledigt då.

Om du har frågor kring ledighet kan du kontakta mentor, klasslärare eller rektor på skolan.

För information om ledighet på Möckelngymnasiet: www.mockelngymnasiet.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 2017-01-20 av Gunilla Östman