Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

IKT i skolan

Enligt läroplanen ska elever
kunna använda modern teknik
som ett verktyg
för kunskaps-
sökande, kommunikation,
skapande och lärande.

I Karlskoga kommun 
genomförs en satsning på ett 
digitalt lärverktyg per elev i grundskolan.
Karlskoga kommun har valt
iPads som verktyg.

Digital kompetens är en av
EU:s åtta nyckelkompetenser
för ett livslångt lärande.

Genom kompetensutveckling
säkerställs en hög
lägstanivå på våra pedagoger. Nästan alla har genomgått Skolverkets PIM-utbildning.

En förstelärare har specialkompetens inom
IKT och inspirerar kollegor att använda digitala lärarverktyg
i klassrummet.

Samtliga lärare har en egen l
ärplatta, många har egna datorer.

Alla elever har ett eget digitalt
lärverktyg.

Trådlösa nätverk finns på
samtliga grundskolor och
medför smidigare användning
av digitala lärarverktyg.

I nästan alla klassrum finns
en projektor
som bidrar till en
mer interaktiv undervisning.
Detta skapar möjligheter till mer
intressanta redovisningsformer
för lärare och elever och
möjlighet att interagera med omvärlden.

 

Uppdaterad 2017-02-14 av Sara Malmborg Norberg

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook