Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Särskilda behov

Alla barn är olika och en del barn har behov av stöd eller anpassning för att kunna delta i förskoleverksamheten. Här finns några av de områden som barn kan behöva hjälp med.

Barn i behov av särskilt stöd

I Karlskoga finns fyra förskolor med utökad bemanning. Förskolorna är Rödluvan, Skogsduvan, Solbringen och Smeden. Personal som arbetar där har erfarenhet och kompetens av att möta barn med särskilda behov. Den utökade bemanningen fördelas och används på dessa förskolor utifrån behov.

Astma/allergier

Barn med astma/allergier erbjuds plats inom den ordinarie verksamheten. Vår personal är van att möta barn med astma/allergier och vid behov ges extra utbildning utifrån det enskilda barnets behov. Ange eventuella allergier i ansökan om barnomsorgsplats.

Specialkost

Om ditt barn har behov av specialkost behövs ett kostintyg från läkare eller dietist. Kostintyget lämnas på förskolan där ditt barn går men ange redan i ansökan om ditt barn har behov av specialkost.

Specialkost delas in i:
1. Medicinskt motiverade dieter till exempel diabetes, glutenintolerans, laktosintolerans, födoämnesallergier, övervikt/undervikt
2. Överkänslighetsreaktioner: till exempel paprika och tomat
3. Vegetarisk kost
4. Funktionshinder
5. Religiösa skäl

Modersmål

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska ska du ange det i ansökan om förskoleplats. Vi försöker placera barn med samma modersmål tillsammans. Vid inskolningen kartläggs barnets språk tillsammans med föräldrarna för att se vilka språk barnet omges av i sin vardag.

Därefter görs kontinuerliga uppföljningar av språkutvecklingen. Arbetet sker i nära samarbete med föräldrarna och tolk används vid behov. I den dagliga förskoleverksamheten används tecken, bilder och annat material för att underlätta och stärka språkutvecklingen.

Andra stödfunktioner

Gryningen är en verksamhet inom kommunens individ- och familjeomsorg som riktar sig till späd- och småbarnsfamiljer som  har svårigheter i samspelet mellan förälder och barn. Arbetet utgår ifrån vad du som förälder beskriver som svårt och vad du vill ha hjälp med.

Satelliten är en grupp inom kommunens individ- och familjeomsorg och arbetar med förebyggande socialt arbete för barn och ungdomar genom rådgivning. Kontakten är frivillig, kostnadsfri och du kan vara anonym. Du kan få telefonrådgivning eller beställa tid för besök.

Uppdaterad 2017-04-04 av Sara Malmborg Norberg