Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

IKT i förskolan

Varför?

Digital kompetensns är en av
EU:s åtta nyckelkompetenser 
för ett livslångt lärande.

Förmåga att kommunicera
och söka ny kunskap är
nödvändigt i ett samhälle
med stort informationsflöde.

I förskolan ska barnen få
grunden så de kan tillägna sig
de kunskaper som alla i
samhället behöver.

Det digitala lärverktyg som
främst används inom förskolan
är lärplattor.

Den ger många möjligheter till utveckling och lärande i
förskolan.

Vi satsar på kompetens-
utveckling
för att nå upp till
målen i läroplanen och för att använda tekniken på ett
genomtänkt sätt. 

Många av våra pedagoger har genomgått Skolverkets PIM-utbildning.

 


Lärplattan ökar samspelet
mellan barn och pedagog

i lärandet och tillsammans
utforskar vi den digitala
världen.

Lärplattan är ett komplement
till övrig verksamhet och
ersätter inte något annat.

Karlskoga kommun satsar på
att öka antalet digitala
lär
verktyg
inom förskola och grundskola.


Lärplattor erbjuder nya
pedagogiska möjligheter
.
På ett roligt sätt kan barnen
träna matematik och språk. Lärplattan underlättar för-
skolornas dokumentation och
ger barnen större möjlighet
att vara med i det arbetet.

 

Trådlösa nätverk installeras
på samtliga förskolor och
beräknas vara klart till
sommaren 2015. 

Uppdaterad 2017-01-23 av Gunilla Östman