Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ansök om plats i förskola och familjedaghem

Det är enkelt att ansöka om barnomsorgsplats via vår e-ansökan här på webben. Vi strävar efter att erbjuda en plats inom 4 månader på någon av våra förskolor eller familjedaghem.

Så söker du

Du registrerar din ansökan här och placeras i kö, därefter får du en bekräftelse med posten. Ansök (om möjligt) 4 månader innan önskat startdatum. Eftersom max 4 månaders kötid tillgodoräknas behöver du inte ansöka mer än 4 månader i förväg.

I ansökan anger du bland annat önskat startdatum, önskad förskola/familjedaghem, antal timmar per vecka och eventuella särskilda behov.

Erbjudande om plats

Kommunens mål är att erbjuda en plats från det datum du önskar. Om det är kö placeras barnen i turordning efter när anmälan inkom, dock tillgodoräknas max 4 månader. Vi strävar efter att erbjuda plats såväl inom garantitiden på fyra månader som på önskad förskola/pedagogisk omsorg men detta kan ej garanteras och beror på platstillgång.

Placeringsrutiner

 • Önskat placeringsdatum/garantidatum mellan vecka 25-32 skjuts fram till vecka 33 (efter sommaruppehållet) Inga nyplaceringar görs vecka 25-32.
 • Omplaceringar i augusti påbörjas vecka 32
 • I första hand ska huvudman se till att barngruppen har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö (Kap 8 §8)
 • I andra hand ska plats erbjudas vid en förskolenhet så nära barnets egna hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. (Kap 8 §15)
 • Vårdnadshavare kan ange tre alternativ vid ansökan.
 • När vårdnadshavarna fått erbjudande om plats och vill skjuta på inskolningen så är det ok max 1 månad men ni betalar för platsen från och med det datum ni har tackat ja till. Påbörjas inte inskolningen inom den månaden avslutas placeringen och ni får ansöka om plats igen.

Kvällsöppen förskola

Du som arbetar kvällstid kan få barnomsorg fram till 19.30 på vardagar. Förskolan Humlan har ett antal platser som har öppet 06.00-19.30. Om behovet av kvällsöppen förskola upphör omplaceras ditt barn till en förskola med ordinarie öppettider 06.00-18.00.

Humlan har även platser för dig som har behov av barnomsorg på helger och nätter.

Så ansöker du om kvällsöppen förskola 

Plats i allmän förskola (3-5-åringar)

Alla barn erbjuds från och med hösten det år barnet fyller 3 år en avgiftsfri plats i förskolan 15 timmar/vecka under perioden 15 september till 31 maj. Det gäller även barn vars föräldrar inte har behov av barnomsorg.

Om ditt barn redan har en plats i förskolan och du har behov av barnomsorg mer än 15 timmar/vecka får du 35% avdrag på din avgift under perioden. Övriga månader betalar du avgift enligt ordinarie taxa, det gäller även dig som till exempel är föräldraledig och väljer att inte säga upp ditt barns plats.

Information skickas med post till alla vårdnadshavare som inte har barnomsorg sedan tidigare.

Svara på placeringserbjudandet

När det finns en plats för ditt barn får du ett placeringserbjudande med posten. Inom 14 dagar måste du lämna besked om du vill ha platsen eller ej.

Om du tackar nej till erbjuden plats eller inte svarar på erbjudandet tas du ur kön. Då måste du göra en ny ansökan med ny garantitid på 4 månader och du är inte garanterad plats på önskat placeringsställe.

Om du ej har blivit erbjuden plats på önskad förskola och önskar en annan placering kan du välja att tacka ja till erbjuden plats och samtidigt välja att ställa ditt barn i omplaceringskö, och då gäller ej 4-månadersregeln.

Omplaceringsrutiner

 • Om du vill flytta ditt barn till en annan omsorgsform eller annan enhet kan du göra en ny E-ansökan först efter att barnet har börjat på förskolan/ pedagogisk omsorg. I ansökan kan du välja tre alternativ. Barnet ställs i omplaceringskö och då gäller inte 4-månadersregeln.
 • Om ansökan gäller närliggande förskola beviljas omplacering endast i undantagsfall (om särskilda skäl föreligger). Beslut tas av förskolechef som gör en bedömning. Beviljas inte omplacering på grund av att det är till närliggande förskola kommer inte beslutet att ändras.
 • Beviljas inte omplacering på grund av barngruppens storlek och sammansättning behåller barnet sin plats i omplaceringskön utifall situationen på förskolan ändras eller tills du aktivt väljer att gå ur kön.
 • Har barnet redan omplacerats en gång och omplacering önskas igen, görs en individuell prövning av verksamhetschef förskola och beviljas endast i undantagsfall (om särskilda skäl föreligger).
 • Omplacering hanteras 3 gånger/ år (inför augusti, inför januari och inför april).
 • Vid önskemål att byta från en fristående förskola gäller omplaceringsreglerna.
 • Önskas omplacering på grund av att oro finns utifrån ditt barns vistelse på förskolan förutsätts att dialog först har förts med personalen. Detta för att hitta lösningar så att du som vårdnadshavare kan känna dig trygg med verksamheten. Om du utifrån det inte är nöjd kontakta förskolechef.

Val av förskola

I ansökan kan du önska flera förskolor och prioritera dem utifrån var du helst vill ha plats. Vi försöker så långt det går att ta hänsyn till dina önskemål men om det är ont om plats hos en viss förskola/dagbarnvårdare ges förtur till:

 • barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling (enligt Skollagen)
 • barn som har syskon på aktuell förskola/dagbarnvårdare.
Uppdaterad 2018-04-05