Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Arkivbild från Ekmansbacken

E-arkiv

Ett e-arkiv är en tjänst för elektroniskt bevarande och hantering av digital information (SKL). Alla kommuner står inför en av den digitala revolutionens stora utmaningar - att bevara digital information för framtiden.

Det produceras dagligen i varje kommun tusentals ärenden, dokument, handlingar och akter där en del information kan gallras, men också måste tas om hand om för att bland annat säkra medborgarnas åtkomst till allmänna handlingar.

Vi behöver följa den digitala utvecklingen och fördelarna med ett e-arkiv är många (SKL):

  • Ett e-arkiv ger din organisation bättre möjlighet att möta kravet på öppenhet.
  • Ett e-arkiv ger möjlighet att uppfylla offentlighetslagstiftningen.
  • Ett e-arkiv ger ett effektivt stöd för att elektroniskt kunna lagra och söka efter alla de tusentals handlingar och ärenden som årligen hanteras.
  • Med ett e-arkiv bevaras handlingar elektroniskt på ett säkert och långsiktigt sätt. Med digitaliserade flöden och elektronisk lagring kan lokalutrymmen minskas och de manuella insatserna kan effektiviseras betydligt.
  • E-arkivet bidrar till en mer transparent organisation och fungerar som basen i verksamhetens informationshantering.
  • Med e-arkiv ges förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och verksamhetsutveckling.

Projekt E-arkiv i Karlskoga

Karlskoga kommun gjorde en förstudie under 2015 gällande införandet av ett E-arkiv i samarbete med Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Askersunds kommuner.

Resultatet presenteras i rapporten, Förstudierapport E-arkivPDF. Där man konstaterar att de största fördelarna med ett E-arkiv är:

  • Bevarande
  • Tillgänglighet
  • Effektivitet

I rapporten föreslås att kommunerna går vidare med ett införandeprojekt under 2016-2017. Enligt föreslagen projektplan kommer organisation samt ett första system för e-arkivering att finnas på plats i början av 2018.

Uppdaterad 2017-01-04 av Maria Gunnarsson