Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

inlines

Bidrag och stöd

I Karlskoga kommun är vi stolta över vårt rika föreningsliv och vill gärna uppmuntra till aktivitet, engagemang och nytänkande. Kommunen erbjuder ekonomiskt stöd till föreningar som uppfyller vissa villkor.

Barn- och ungdomsföreningar, sociala föreningar och kulturföreningar ansöker om bidrag för 2018 senast 1 oktober 2017. Studieförbund och SISU ansöker senast  31 oktober 2017.

Vi föredrar att ni ansöker om bidrag online här. Har ni tappat bort inlogg eller har frågor så kontakta: Marina Södahl, 0586-61420, marina.a.sjodahl@karlskoga.se

Det går även bra att söka bidrag via våra blanketter.

Manual 1 - Administrera din förening på karlskoga.sePDF

Manual 2 - Söka föreningsbidrag på karlskoga.sePDF

Till ungdomar som vill arrangera aktiviteter för andra ungdomar i Karlskoga finns Ung peng att söka.

Ung peng


Uppdaterad 2017-09-25 av Annika Spector