Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

bordpingis

Taxor och avgifter

Taxorna gäller från och med 1 januari 2018 om ej annat anges. Vid debitering gäller minimiavgiften 100 kr.

Dubbel taxa gäller för de som önskar hyra och kommer från annan kommun än Karlskoga kommun.

Uthyrningsverksamhet

Subventionen gäller barn- och ungdomsorganisationernas verksamhet för åldrarna 0-25 år samt sociala och föreningar för funktionsnedsatta. Som ungdomsverksamhet räknas uthyrningstillfällen, där minst hälften av deltagarna är under 25 år.

Lag som spelar som seniorer räknas som vuxna oavsett ålder.Subventionerad lokalupplåtelse gäller verksamhetsformer som studiecirklar, kurser, träning, årsmöten, övriga möten. Föreningar kan hyresfritt boka lokaler i Nya folkets hus för möten/utbildningar. Föreningar med hemvist på Nobelområdet bokar hyresfritt lokal för möten/utbildningar i Nobelhallen.

Lokalerna ska vara anvisade av Lokalbokningen och utnyttjade för att subventionen skall gälla. Bokad, ej utnyttjad tid, debiteras efter gällande taxa, fn 500 kr. Vid uthyrning till kommersiell verksamhet sluts speciella hyresavtal. Verksamheter från andra kommuner debiteras dubbel taxa.

Klubblokal/kanslilokal - stor: 5 000 kr/år
Klubblokal/kanslilokal - liten 3 000 kr/år
Förråd - stort: 1 000 kr/år
Förråd - litet: 500 kr/år

Hyra ska erläggas avseende:

  • tävlingar med betalande publik
  • kommersiella arrangemang
  • festarrangemang
  • matcher med föreningarnas representations- och veteranlag
  • cuper
  • läger

Arrangemang

I hyrorna för arrangemang ingår endast den ordinarie vaktmästarpersonalen (Nobelanläggningarna). Övrig personal såsom biljettförsäljare, vakter, polis, uppbördsman och extra vaktmästare etc betalas av arrangören. Anläggningarna upplåtes i befintligt skick, ev extra kostnader debiteras arrangören. Samtliga biljetter bekostas av arrangören

SM, NM , EM - kostnadsfria evenemang.

Nya Folkets Hus

Teatersalongen (inkl foajé)

Föreningar & Ung Peng: 1 200 kr/dag.
Övriga: 3 200 kr/dag.

Foajén

Föreningar & Ung Peng: 1 000 kr/dag.
Övriga, kommersiell verksamhet: 1 600 kr/dag. (1 200 kr efterföljande dagar).
Vid uthyrning av bord, stolar i andra hand, se marknadsservice (loppisverksamhet).

Källaren

Föreningar & Ung Peng: 825 kr/dag.
Föreningar, festarrangemang: 1 800 kr/dag.
Övriga, möten/festarrangemang: 3 500 kr/dag.

Klubbrum

Föreningar & Ung Peng: 525 kr/dag.
Föreningar, festarrangemang: 900 kr/dag.
Övriga, möten/festarrangemang: 1 800 kr/dag.

Sammanträdesrum

B-salen, föreningar: 0 kr/dag.
C-salen, föreningar: 0 kr/dag.
B-salen, övriga: 700 kr/dag.
C-salen övriga: 400 kr/dag.

Marknadsservice/övrigt

Stolar: 20 kr/st.
Bord: 75 kr/st.
Vaktmästeritjänst: 450 kr/tim.
Städkostnad: 450 kr/tim.
Borttappad tag/extra tag: 0 kr/för de fem första därefter 50 kr/st.

Bregårdskolans aula

Föreningar, repetion: 95 kr/tim.
Föreningar arrangemang (exlusive vaktmästartjänst): 1 200 kr/dag.
Övriga (exlusive vaktmästartjänst): 4 000 kr/dag. 
Väktmästartjänst: 600 kr/tim.

Bibliotek

Hörsalen

Föreningar: 500 kr/ heldag, 250 kr/ halvdag.
Övriga: 700 kr/ heldag, 350 kr/ halvdag.

Sammanträdesrum

Föreningar: 250 kr/ heldag, 125 kr/ halvdag.
Övriga: 400 kr/ heldag, 200 kr/ halvdag.

Samarrangemang med biblioteket. Ingen kostnad. Vid kommersiell verksamhet slutes avtal speciellt.

Bassänghyra för organiserade föreningar

Bidragsberättigade barn/ungdomsföreningar: 30 kr/tim.
Föreningar, träning, vuxna: 275 kr/tim.
Övriga föreningar i Karlskoga: 450 kr/tim.
Verksamheter från andra kommuner: 900 kr/tim.
Lägerverksamhet där KSF, BSHK, KSDK, BKK deltar gemensamt med förening från annan kommun: 250 kr/tim.
Evenemang när hela anläggningen stängs: 4 000 kr/dag.
Evenemang när baddelen stängs: 2 500 kr/dag.
Evenemang när del av baddelen stängs: 1 500 kr/dag.

Bassänghyra för skolor

Barn- och utbildningsförvaltningen, F-9 simskola + skolbad: 105 000 kr/termin.
Degerfors simskola + skolbad: 30 000 kr/termin
Bassänghyra Möckelngymnasiet samt övriga skolor i Karlskoga: 200 kr/tim.
Bassänghyra skolor utanför Karlskoga: 500 kr/tim.
Simlärare (max 10 barn/simlärare): 300 kr/tim/lärare
Badmästarutbildning Möckelngymnasiet (max 10 elever): 100 000 kr/termin.

Nobelanläggningarna

Möteslokal (Nobelhallen)

Föreningar: 350 kr/dag.
Övriga: 700 kr/dag.

Bordtennishallen (Nobelhallen)

Bidragsberättigade ungdomsföreningar: 30 kr/tim.
Seniorföreningar: 85 kr/tim.
Bilbingo: 1 850 kr/dag.

Isbana/inlines (Nobelhallen)

Bidragsberättigade barn/ungdomsföreningar: 30 kr/tim.
Föreningar, träning, senior: 275 kr/tim.
Seniormatcher med entré: 20 % på bruttoentréintäkter (min 1 000 kr).
Seniormatcher utan entré: 275 kr/tim.
Övriga: 450 kr/tim.
Skolor utanför Karlskoga: 500 kr/tim.
Verksamhet från andra kommuner: 900 kr/tim.

Isbana/inlines (B-hallen)

Bidragsberättigade barn/ungdomsföreningar: 30 kr/tim.
Föreningar, träning, vuxna: 275 kr/tim.
Övriga: 350 kr/tim.
Verksamhet från andra kommuner: 700 kr/tim.
Skolor utanför Karlskoga: 400 kr/tim.

Kemab Arena

vecka 40-15
Ungdomsföreningar i Karlskoga - hel plan: 100 kr/tim.
Ungdomsföreningar i Karlskoga - halv plan: 50 kr/tim.
Seniorföreningar i Karlskoga - hel plan: 275 kr/tim.
Seniorföreningar i Karlskoga - halv plan: 138 kr/tim.
Övriga - hel plan: 1 000 kr/tim.

vecka 16-39
Föreningar i Karlskoga, ungdom: 30 kr/tim.
Föreningar i Karlskoga, senior: 175 kr/tim.
Övriga - hel plan: 500 kr/tim.

Lokaler (Nobelstadion)

Bidragsberättigade ordinarie ungdomsföreningar: 30 kr/tim. 

Gräs- och friidrottsanläggningar

Bidragsberättigade barn/ungdomsföreningar: 30 kr/tim.
Seniorföreningar: 175 kr/tim.
Föreningar, träning, senior: 175 kr/tim.

A-plan, inkl friidrottsanläggningen, seniormatcher, tävlingar med entréintäkter:
20% på bruttoentré (min 500 kr).

Seniormatcher, tävlingar utan entré: 500 kr minimihyra.
Arrangemang, grusplan/parkeringar: 2 500 kr/dygn exkl el.
Arrangemang komersiella, grusplan/parkeringar:
2 500 kr/dygn, inkoppling av el + 800 kr.
Hyra matta: 5 000 kr/tillfälle (max 3 dagar).

Idrottsplatser

Planhyra vid följande planer: Bråtenvallen, Källmossens IP, Stråvallen, Strandvallen, Kilsta IP och samt övriga kritade planer.

Matcher, representationslag: 350 kr/tillfälle.
Träning, representationslag (A-lag): 10 000 kr/år.

Övriga gräsplaner för träning
11-mannaplaner: 1 750 kr/år.
9-mannaplaner: 800 kr/år.

Skolrestaurang Karlberg

Föreningsarrangemang: 350 kr/tillfälle

Gymnastiklokaler, föreningsverksamhet

Bidragsberättigade ungdomsföreningar: 30 kr/tim.
Gymnastikhallar, seniorföreningar: 95 kr/tim.
Gymnastiksal, seniorföreningar: 80 kr/tim.

Gymnastiklokaler, övriga
Gymnastikhallar: 140 kr/tim.
Gymnastiksal: 125 kr/tim.
Kommersiell uthyrning: 250 kr/tim.

Övernattning
Gymnastiksal: 700 kr/natt.
Gymnastikhall: 1 000 kr/natt.
Pingislokal: 700 kr/natt.

Lotteriverksamhet

Kontrollantarvode: 3% av lotteriets omsättning.
Lotteritillstånd: 300 kr.

Uppdaterad 2018-01-15