Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Häckar och buskage

Häckar och staket i korsningar kan utgöra en trafikfara när de skymmer sikten för trafikanten. Enligt Plan- och bygglagen ska alla tomter skötas på ett sätt som inte ger upphov till några risker i trafiken. Det ska vara fri sikt vid alla gatu- och vägkorsningar.

Vi sköter och klipper häckar och buskage på kommunal mark, men på din tomt är det upp till dig att se till att växtligheten inte skymmer sikten för trafikanterna. Här är några saker du kan tänka på när du klipper din häck.

Regler för hörntomt

På hörntomter ska häckar eller staket inte vara högre än 0,8 meter över gatan, 0,7 meter över en eventuell gång- eller cykelväg. Detta gäller 10 meter åt vardera hållet från gatukorsningen.

Regler för hörntomt

Regler för hörntomt.

Gång- och cykelväg mellan tomter

Har du en gång- eller cykelväg mellan din och grannens tomt, som korsar en gata så gäller höjdbegränsningen i stället 5 meter in på gång- eller cykelbanan och 10 meter på gatan.

Regler för hörntomt med en gång- och cykelväg mellan två tomter

Regler för hörntomt med en gång- och cykelväg mellan två tomter.

Utfart från tomten

Häckar eller staket ska inte vara högre än 0,7 meter vid en utfart från tomten ut på gatan.

Detta gäller 2,5 meter åt vardera hållet vid utfarten. Tänk också på att köra ut bilen långsamt och försiktigt.

Regler för utfart

Regler för utfart.

Tomt intill gata

Du bör inte ha träd eller buskar som hänger ut över gång- och cykelväg eller gata. Gångare och andra trafikanter ska kunna passera utan att få grenar i ansiktet. Växtligheten på tomten får inte heller skymma sikten eller trafikmärken.

På gång- och cykelbanor ska det vara 3 meter fri höjd och på gatan ska det vara 4,6 meter fri höjd.

Hjälp finns

Behöver du hjälp med att klippa din häck så finns det företag som kan hjälpa dig med det. Titta efter trädgårdsservice i telefonkatalogen.

Vi hoppas att vi alla kan hjälpas åt så att Karlskoga kan fortsätta att vara en trafiksäker stad.

Uppdaterad 2018-04-16