Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Snöröjning och sandning

Här kan du läsa om hur vi jobbar med snöröjning, halkbekämpning och vårens sandupptagning. I vår FAQ hoppas vi att du ska finna svar på din fråga. Gör du inte det är du varmt välkommen att kontakta oss.

Du är alltid välkommen att ringa kommunens Servicecenter på 0586-610 00 om du har frågor om eller synpunkter på snöröjningen. Vid akuta ärenden, kvälls- och nattetid ringer du larmcentralen, 0586-636 00. 

Vi snöröjer när det slutat snöa

I regel så börjar vi alltid snöröja efter att det slutat att snöat. För att vara så kostnadseffektiva som möjligt vi vill få med oss all snö på en plogning. Vid extremt långvariga snöfall eller stora mängder snö går vi däremot ut innan snöfallet slutar.

Prioritering snöröjning

Gång- och cykelvägar, förskolor, busshållplatser och trafikleder först
Gång- och cykelvägar, förskolor, busshållplatser och trafikleder har högst prioritet och snöröjs först. Sedan följer huvudgator (bussgator), skolor och bostadsområden. Efter ett normalt snöfall ska snöröjningen vara klar efter 8-10 timmar.

Jämställd snöröjning

Karlskogas snöröjning har i media kommit att kallas jämställd snöröjning. Eftersom det är svårare att gå eller cykla i tio centimeter snö än att köra bil plogar vi gång- och cykelvägar och busshållplatser före större bilvägar. Det gynnar framför allt kvinnor, eftersom resvaneundersökningar visar att fler kvinnor än män går, cyklar och åker kollektivt.

Prioritering halkbekämpning

Gång- och cykelvägar, torg och busshållplatser går först
Vid halka halkbekämpas gång- och cykelvägar, torg och busshållplatser så snabbt som går. Halkbekämpning på gator och vägar görs när halkan bedöms vara trafikfarlig. Stora trafikleder saltas medan mindre gator samt gång- cykelvägar sandas.

E18, väg 205, 237 och 243 - Trafikverkets ansvar

Trafikverket är väghållare av E18, det innebär att de ansvarar för snöröjningen och halkbekämpning där. Detsamma gäller väg 205 (Degerforsvägen - Drottningvägen), väg 237 (Filipstadsvägen) och väg 243 (Österleden och Stolpängsvägen). Kontakta Trafikverket om du har frågor eller synpunkter.

Hämta sand gratis hos oss

När halkan slår till erbjuder Karlskoga kommun sand till alla fastighetsägare. Den som vill kan då komma och hämta sand för privat bruk dygnet runt på grusplanen vid Sintrams väg på Ekeby.

De sandlådor finns också utplacerade i vägkanten är främst till för kommunen när vi sandar Karlskogas gator. Om du behöver sand för privat bruk ska du hämta den från sandhögen på grusplanen vid Sintrams väg.

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att det är möjligt för gångtrafikanter att ta sig fram på gatan utanför fastigheten. Det gäller både vid snö och vid halka. Du behöver inte ta bort den snövall som bildas på trottoaren efter plogbilen. Sanda istället en sträng utanför snövallen.

Parkera rätt - datumparkering gäller

Den mesta snön röjs nattetid. Genom att parkera rätt lämnar du plats så att snöplogen och andra arbetsfordon kan komma fram. I Karlskoga gäller datumparkering. Det innebär att mellan klockan 00-07 ojämna datum får du inte parkera på den sida av gatan som har ojämna nummer och vice versa.

Skador orsakade av snöröjningsmaskiner

Stora fordon och maskiner kan ibland skada brevlådor, staket med mera. Om våra eller våra entreprenörers maskiner orsakar skada på din egendom under snöröjningen anmäl skadan snarast till Teknik- och fastighetsavdelningen.

Anmälan snöröjning tak

Om du ska snöröja ditt tak och taket gränsar mot en gata där snön riskerar att falla ner ska du anmäla detta till oss. Vi kan stänga av gatan så att ingen riskerar att få snö eller is över sig.

Uppdaterad 2018-04-16