Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Renhållning

Vi ansvarar för renhållning i Karlskoga. Vi städar gator, trottoarer och gång- och cykelvägar samt park- och grönytor.

Vi maskinsopar gatorna i centrum måndag och fredag varje vecka förutom när det är vinterväglag, då vi snöröjer och halkbekämpar istället, vid behov. Vi sopar även övriga platser i Karlskoga vid behov, exempelvis vid glassplitter.

Vårsopning

När det på våren är dags att sopa upp gruset efter vinterns halkbekämpning hittar du schemat för årets sopning på denna länk.

I Karlskoga gäller datumparkering. Genom att parkera rätt gör du det möjligt för våra arbetsfordon att komma fram. Kommer vi inte fram kan vi inte sopa.

För att vi alla ska kunna hjälpas åt att hålla Karlskoga rent finns papperskorgar och hundlatriner utplacerade runt om i Karlskoga. Kommunen sköter papperskorgarna och Karlskoga Energi & Miljö sköter hundlatrinerna.

Uppdaterad 2018-04-16