Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Cykel

Att cykla är ett snabbt och smidigt sätt att ta sig fram i Karlskoga, här är det nära till det mesta. Vi har cirka 8 mil gång- och cykelvägar som vi snöröjer och vårt mål är att bygga 1,2 km ny gång- och cykelväg per år.

Trygga gång- och cykelvägar är ett högprioriterat mål i kommunens arbete för trafiksäkerhet. I detta arbete tar vi särskild hänsyn till barn, äldre och funktionshindrade där extra fokus ligger i områdena kring skolorna. Vi satsar även mycket pengar på belysning, siktröjning och ordentlig skyltning vid våra gång- och cykelvägar. I våra kvalitetsåtaganden åtar vi oss bland annat att laga trasiga gatlyktor längs gång- och cykelvägar inom en vecka efter anmälan.

Bygger ut cykelnätet

Karlskoga kommun har ett väl utbyggt cykelnät, men vår målsättning är att det ska bli ännu bättre genom att det blir mer lättillgängligt och säkert. Vi kommer under de närmaste åren att bygga nya delar varje år för att knyta ihop alla cykelvägar till ett stort nät.

Cykelpump i centrum

En cykelpump finns tillgänglig dygnet runt vid kyrkmuren där Kyrkstigen möter Kyrkbacken strax öster om Karlskoga kyrka. Nu kan du på ett lätt och smidigt sätt pumpa dina cykeldäck, när som helst på dygnet.

Vinter och snö

Gång- och cykelvägar är prioriterade i snöröjningen, eftersom det är betydligt svårare att ta sig fram med cykel i två decimeter snö än vad det är med bil. Vi börjar snöröjningen efter att det har slutat snöa.

Uppdaterad 2017-05-30 av Tomas Öhrn