Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Karlskoga och katreinedalsgatan

Trygg och säker

Karlskoga verkar för att vara en trygg och säker kommun att leva och verka i. De här sidorna ger dig information om hur du ska agera om olyckan skulle vara framme eller hur olyckor kan förhindras, för din och andras säkerhet.

Akut-nummer

112 – larmnummer
112 är till för dig som behöver omedelbar hjälp av exempelvis polis, räddningstjänst eller ambulans.

Vid misstanke om akut förgiftning - begär giftinformation

Jour-nummer (dygnet runt)

0586-610 90 / 114 14 - Social beredskap i Karlskoga
Kontakta Karlskoga kommun om du misstänker eller känner till att ett barn eller en ungdom far illa, eller på annat sätt är i behov av hjälp
0586-610 90 - under ordinarie öppettider
114 14 - journummer efter ordinarie öppettider

750 100 / 750 200 - El, vatten, avlopp, stadsnät och fjärrvärme
Felanmälan av Karlskoga energi- och miljöslänk till annan webbplats tjänster
0586-750 100 - under ordinarie öppettider
0586-750 200  - journummer efter ordinarie öppettider

0586-610 00 - Servicecenter Karlskoga kommun
Ring Servicecenter 0586-610 00 eller fyll i felanmälansformuläret för att tipsa om fel, brister och risker i Karlskoga så vi kan förebygga olyckor.

Vårdguiden - sjukvårdsrådgivning
Ring 1177, Vårdguidenlänk till annan webbplats, dygnet runt, för råd om vård. Du får svar på om det är något man själv kan göra eller om man behöver besöka sjuksköterska eller läkare. På Vårdguidens webbplats finns en stor mängd information om olika sjukdomar och diagnoser. Här finns också e-tjänster för att komma i kontakt med vårdgivare.

114 14 - polisens telefonnummer
Ring telefonnummer 114 14 för alla typer av polisärendenlänk till annan webbplats utom för att larma.

113 13 - Information vid allvarliga olyckor och kriser.
113 13länk till annan webbplats är ett nationellt nummer dit allmänheten kan ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser.

08-33 12 31 Giftinformationscentralen
I mindre brådskande fall med misstänkt förgiftninglänk till annan webbplats - dygnet runt.


Uppdaterad 2016-12-22 av Maria Gunnarsson

Viktiga telefonnummer

Sos Alarm: 112
Polis: 114 14
Räddningstjänst: 0586 - 636 00
Sjukvårdsrådgivningen: 11 77
Info vid kris eller olycka: 113 13

Fler viktiga nummer