Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Karolina vårdcentral i Karlskoga

Sjukvård och tandvård

Karlskoga kommun tillhör Region Örebro län.  I Karlskoga finns ett lasarett och ett flertal apotek och vårdcentraler.

Apotek

Apotek finns i de södra och östra delarna av Karlskoga samt på torget mitt i centrum. Uppgifterna har hämtats på apoteksinfo.nulänk till annan webbplats

Apotek i Karlskoga
Apoteket Kulan, Kilgatan 4, www.apoteket.selänk till annan webbplats

Apoteket Lärkan, Degerforsvägen (Lasarettet),  www.apoteket.selänk till annan webbplats

Apoteket Hjärtat, Torget Karlskoga, www.apotekhjartat.selänk till annan webbplats

Lloyds apotek, Skolgärdesvägen 2, www.lloydsapotek.selänk till annan webbplats

Kronans Droghandel, Källmossvägen 2, www.kronansdroghandel.selänk till annan webbplats

Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem. Det kan vara till exempel hjälp med dina mediciner, såromläggning, provtagning, rådgivning, utprovning av hjälpmedel och anpassning av bostaden.

Nationell patientöversikt, NPÖ

Tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vård- och omsorgspersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som tidigare registrerats hos Örebro läns landsting. NPÖ införs nu i Karlskoga.

Läs mer om Nationell patientöversikt.

Sjukhus

Vid akut sjukdom och olycksfall ska du vända dig Karlskoga lasarettlänk till annan webbplats eller 112. Sjukvårdsrådgivningen 1177 nås dygnet runt via telefonnummer 1177. Där får du tala med en distriktssköterska som kan ge dig råd. Karlskoga lasarett hittar du i sydvästra Karlskoga utmed riksväg 206/243 mot Degerfors.

Tandvård

Karlskoga kommun har en klinik för folktandvård och flera privata tandläkare. Folktandvården i Karlskoga finns på Urbrinken 4 med telefon: 0586-668 00.

Mer information finns på Folktandvården i Karlskogalänk till annan webbplats.

Det finns även ett 10-tal privata tandläkare i Karlskoga. Se lista för mer information.

 Privata tandläkare i Örebro länlänk till annan webbplats

Vårdcentraler

Om du mår dåligt är det i första hand vårdcentralen du ska vända dig till för hjälp och rådgivning. Karlskoga har tre vårdcentraler. Vilken du bör besöka beror på var du bor. Vårdcentralerna når du via tel. 0586-660 00. Kvällar och helger kontaktar du vårdcentralsjouren i Väster, vid Baggängens vårdcentral, öppet vardagar 17:00-21:00 lördag-söndag och helgdag 10:00-21:00, tel 0586-666 86.

Vårdcentraler i Karlskoga
Baggängens vårdcentrallänk till annan webbplats

Brickegårdens vårdcentrallänk till annan webbplats

Karolina vårdcentrallänk till annan webbplats

Uppdaterad 2016-10-07 av Maria Gunnarsson
www.1177.se

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook