Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Mottagnings- och coachingteam

I Karlskoga kommun finns ett Finsam mottagningsteam och ett coachingteam som skall få individer att närma sig en egen försörjning.

Teamen är till för alla medborgare mellan 16-65 år som är folkbokförda i Karlskoga (eller Degerfors) som har behov av stöd för att klara den egna försörjningen. För att få hjälp krävs egentligen inte mer än att individen själv vill, men en myndighet kan också hänvisa individer hit. Det behövs inga myndighetsbeslut eller remisser för att få delta, bara personen uppfyller övriga kriterier.

Hjälp på individens villkor

Steg ett efter en individ anmält sig är att få en tid hos mottagningsteamet, vilket sker inom två veckor efter anmälan. Teamet arbetar med motivations- och kartläggningsarbete av deltagarens situation.

Steg två är coachingteamet. I teamets arbete ingår individuellt hjälp ut mot arbetsmarknaden i form av arbetsträning eller praktik.

Samverkan och trygghet

I den här insatsen är också en trygg relation är en viktig bit, trygghet är en förutsättning för att människor ska göra förändringar. Regelbundna individuella samtal med en coach går som en röd tråd genom hela åtgärdstiden.

Ett viktigt syfte är att fånga upp personer med nedsatt funktions- och/eller arbetsförmåga så att de inte hamnar i mellan myndigheter. Istället får de möjlighet till ett samlat stöd.

Finsam är en samverkan med fem myndigheter: Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Örebro län och kommunerna Karlskoga och Degerfors.

Uppdraget och målet är: Rätt stöd snabbt!

Uppdaterad 2017-08-16