Är fristående

Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården och det kostar inget att vända sig till oss. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vårdens personal.

Patientnämnden nås via Region Örebro län.