Är fristående

Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården och det kostar inget att vända sig till oss. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vårdens personal. Patientnämnden drivs av Region Örebro och alla Örebro läns kommuner. 

Patientnämnden nås via Region Örebro länlänk till annan webbplats