Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunens olycksfallsförsäkring

Personer som deltar i verksamheter i Karlskoga kommun är olycksfallsförsäkrade hos Länsförsäkringar.

Försäkringen gäller för flera olika verksamheter inom socialförvaltningen. Man kan vara försäkrad del av dag eller dygnet runt. För att läsa mer om vem försäkringen gäller läs i Försäkringsbrev. Det kan vara bra att komplettera med en egen försäkring, eftersom försäkring endast gäller olycksfall och inte vid sjukdom.

Vid skada:

  • Sök läkare eller tandläkare.
  • Anmäler själv skadan till försäkringsbolaget.
  • Spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av försäkringsbolaget innan resan påbörjas.
Uppdaterad 2017-03-20 av Maria Gunnarsson