Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Resa till fritids inom särskola

Normalt ansvarar föräldrarna för en elevs resor till och från fritids. Ett undantag från regeln görs när det gäller en funktionshindrad elev som går i grundsärskola eller gymnasiesärskola. Eleven erbjuds då en så kallad förvaltningsresa mellan fritids och exempelvis hemmet.

Förvaltningsresa är inte detsamma som skolskjuts eller färdtjänst, utan en helt egen typ av resa som är unik för Karlskoga kommun.

Förvaltningsresa beställs på samma sätt som färdtjänst, hos Länstrafiken. Men först måste du ansöka om förvaltningsresa hos Karlskoga kommun och därefter skicka ditt schema till Länstrafiken.

Karlskoga kommun bekostar större delen av resan. Målsman för eleven betalar dock en månadsavgift på 200 kronor. Kommunen skickar en faktura varje månad.

Ansök om förvaltningsresa hos Karlskoga kommun

Ansökan om förvaltningsresa görs via blanketten Förvaltningsresa, anmälan.
Ny ansökan måste göras inför varje läsår.

Ifylld blankett skickas till:
Karlskoga kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
110 Teknik- och fastighetsavdelningen
691 83 Karlskoga

När vi mottagit din ansökan handlägger vi ärendet och skickar ett skriftligt beslut hem till dig. Kontakta vår handläggare om du har frågor om ansökan.

Skicka schema till Länstrafiken Örebro

För att Länstrafiken som samordnar förvaltningsresorna ska veta när de ska skjutsa från hemmet till fritids eller tvärtom är det viktigt att du skickar schemat för hämtningar/lämningar till dem.

Schemat mejlas i första hand till:
bestallning@lanstrafiken.se

Det går också bra att skicka schemat till:

Länstrafiken Örebro AB
Kundservice
Box 107 701 42
Örebro

Fax: 019-611 72 54

Ifall du har frågor om din resa eller vill anmäla en ändring i ditt schema, kan du även ringa till Länstrafiken på telefon: 0771 - 920 000.

Uppdaterad 2017-01-30 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook