Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor

Personligt ombud har tystnadsplikt, är kostnadsfritt och arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare.

Vem har rätt till personligt ombud?

Personer över 18 år i Karlskoga och Degerfors kommuner med omfattande psykiska funktionsnedsättningar som upplever att de inte får den hjälp de behöver

Personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde och för att varje individ ska få del av de insatser i form av stöd, service och vård som hon/han behöver och har rätt till.

Insatser 

  • Ge råd och stöd.
  • Hjälpa till i kontakt med olika myndigheter.
  • Se till att den enskilde får den vård och service hon/han önskar och har rätt till.
  • Se till att samordning av insatser sker.

Hur arbetar personligt ombud?

Du kontaktar oss själv eller med hjälp av någon annan och vi kommer överens om tid och plats för ett första möte. Vi träffas sedan för att lära känna varandra och upprätta en gemensam arbetsplan med dina önskemål i fokus. Efter det arbetar vi tillsammans för att uppnå dina önskemål.

Personligt ombud är en tidsbegränsad insats, vilket innebär att när uppdraget är slutfört avslutas kontakten. Du kan givetvis söka vår hjälp igen med ett nytt uppdrag.

Uppdaterad 2017-01-30 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook