Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för vuxna personer som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Verksamheten vänder sig också till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning efter en hjärnskada. 

Delaktighet

Daglig verksamhet i Karlskoga kommun är en insats för att stärka den personliga utvecklingen och för att få ökad delaktighet i samhället. Verksamheten utformas utifrån personens förutsättningar så att sysselsättningen blir så meningsfull och varierad som möjligt. Individens önskemål och behov är vägledande.

Utvecklande

Verksamheten ska utformas och anpassas så att miljön är utvecklande och integrerande för den som deltar. Sysselsättningen finns hos arbetsgivare i Karlskoga och är utformad i mindre arbetslag eller som enskilda arbetsuppdrag.

Uppdaterad 2017-01-30 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook