Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ansök om stöd och hjälp – funktionsnedsättning 

Ansökan om hjälp för personer med funktionsnedsättning kan ske skriftligt eller muntligt. När en ansökan har kommit in tar en handläggare kontakt med den sökande eller en företrädare. Det för att ta reda på hur vad den sökande behöver och vad den har rätt till.

Ibland räcker det med ett telefonsamtal, eller så bokas ett möte in, för att ta reda på hur behovet av stöd och hjälp ser ut.

Handläggaren och den sökande kommer överens om var mötet ska ske och vilka personer som ska delta. Efter godkännande från den ansökan rör kan information även hämtas från andra, till exempel anhörig eller sjukhus.

Hjälpen anpassas individuellt

Det som kommit fram ställs samman i en utredning och handläggaren gör utifrån den en bedömning av behovet av stöd och hjälp och fattar beslut, beslutet skickas sedan till den sökande. Ansökan kan beviljas eller avslås. Om ansökan avslås kan den överklagas.

Vilken typ av hjälp som beviljas och dess utformning beror helt på den sökandes behov. Det kan vara boendestöd, kontaktperson, ledsagning, med mera.

Ansökan om boende

Om ansökan om boende beviljas kommer en plats erbjudas på ett boende så snart det finns en ledig plats. Det går inte att kräva att få en plats på ett visst boende, men det går bra att komma med önskemål.

Som anhörig finns också stöd och hjälp att få, till exempel avlösarservice. Avlösarservice innebär att du som anhörig får möjlighet till avkoppling och att utföra sysslor utanför hemmet.

Somliga med funktionsnedsättning kan också söka stöd via lagen om stöd och service, LSS.

Sekretess

Sekretess innebär att ingen obehörig har rätt att ta del av vad som kommit till socialtjänstens vetskap. Det gäller också familjen om du är över 18 år. Sekretessen kan brytas om den som det berör ger sitt medgivande till det.

Överklaga beslut

Om ansökan avslås har kan beslutet överklagas. Skriv då ner det du tycker är fel, och varför, och lämna detta till handläggaren. Handläggaren kan hjälpa dig med överklagan. En första bedömning görs om det kommit fram nya uppgifter eller finns fel som kan ändra beslutet. I så fall tas beslutet upp för ny prövning direkt. I annat fall skickas överklagan till förvaltningsrätten för prövning.

Uppdaterad 2017-04-10 av Maria Gunnarsson