Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt delta i samhället.

En funktionsnedsättning kan se ut på en mängd olika sätt och kan till exempel  innebära att man kan ha mindre förmågan att ta hand om sig själv, umgås med andra eller ha svårare att delta i olika typer av aktiviteter.

Olika typer av stöd

För att underlätta vardagen för den med funktionsnedsättning finns olika typer av stöd. Stödet kan exempelvis vara, en kontaktperson, daglig sysselsättning, boendestöd, ledsagning eller avlösarservice. I vissa fall kan det finnas behov av att flytta till ett särskilt boende.

Barn med funktionsnedsättningar

Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. Som förälder till barn med en funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Uppdaterad 2017-02-23 av Maria Gunnarsson