Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Våld i nära relation 

Karlskoga kommun har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Här kan du hitta information om vart du som varit utsatt för hot eller våld av närstående kan vända dig - eller om någon du känner drabbats. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld.

Stödjer våldsutsatta

Socialtjänsten arbetar för att erbjuda alla våldsutsatta det hjälp och stöd de behöver. Det gäller även alla våldsutsatta barn som sett, hört våld eller på något annat sätt upplevt våld- .

Du får hjälp av oss

Socialtjänsten erbjuder stödsamtal, rådgivning och praktisk hjälp i för att hjälpa dig att förändra din situation. Vi kan också hjälpa dig med att vid behov få ett skyddat boende.

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • Rådgivning och stöd
 • Ekonomisk hjälp
 • Skyddat boende
 • Stöd till barn
 • Stöd till våldsutövare 

 

Vad är våld och hur kan det se ut?

 • Fysiskt våld kan vara att bli slagen, knuffad, sparkad, dragen i håret, bli fasthållen, med mera.
 • Sexuellt våld kan vara våldtäkt eller att bli påtvingad andra sexuella handlingar som till exempel oralsex.
 • Psykiskt våld kan vara direkta eller indirekta hot mot en person, barn eller husdjur. Även att bli förlöjligad ingår i psykiskt våld.
 • Social utsatthet kan innebära att bli isolerad och inte får umgås med familj, släkt eller vänner.
 • Materiell och ekonomisk utsatthet är om någon tvingas underteckna dokument som ger negativa konsekvenser eller att egendom förstörs.
 • Personer beroende av vård eller omsorg kan även utsättas för vanvård eller försummelse som otillräckligt med mat, bristande hygien eller undanhållande av medicin.
Uppdaterad 2017-03-07 av Maria Gunnarsson