Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Rymden – stöd till barn och unga vars föräldrar brister

Ger stöd till barn och tonåringar med förälder som dricker för mycket, är beroende av droger eller lider av psykisk ohälsa.

Vi arbetar med grupper då barn mår bra av att träffa andra i samma situation och blir trygga av förklaringar och fakta. Vi har kunniga gruppledare som är vana att prata med barn om dessa frågor.

Det här händer hos oss:

  • Barnen får prata, göra olika övningar,
    fika och ha roligt tillsammans med
    andra barn
  • Grupperna består av 4—6 barn eller tonåringar.
  • Träffarna sker en gång i veckan efter skoltid.
  • Vi avslutar alltid med en lek eller övning.
  • Det är anonymt och kostar ingenting.
  • Vi finns i Österledskyrkan i Karlskoga

Syftet med verksamheten

Barn till alkohol- och drogberoende föräldrar utsätts för större risker än andra barn, har oftare svårigheter i skolan, anpassningsproblem, utvecklar eget missbruk eller hamnar i kriminalitet.

Erfarenheter visar att barn som lever med en mamma eller pappa som är  alkohol-och drogberoende och/eller psykisk sjukdom behöver möjlighet att prata om hur de har det, och att de på olika sätt får uppleva att det inte är farligt att sätta ord på sina känslor eller att "avslöja" att mamma eller pappa dricker eller är psykiskt sjuk.

Barnen behöver stöd för att stärka sin självkänsla, känna trygghet och få verktyg för att leva sina egna liv så bra som möjligt.

Stödgruppsverksamheten syftar således till att ge hälsovinster för den enskilda individen/familjen, samt att i ett långsiktigt perspektiv även ge samhällsekonomiska vinster.

Bakgrund

Under våren 2008 beslutade barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och folkhälsonämnden att söka delfinansiering via Länsstyrelsen för att starta stödgruppsverksamhet för barn till alkohol- och drogberoende föräldrar. Beslut från Länsstyrelsen om beviljat bidrag inkom i juni 2008 och planeringsarbetet påbörjades under hösten 2008.

Arbetet har under 2009-2011 drivits med hjälp av delfinansiering från Länsstyrelsen. Då arbetet har upplevts som positivt av barn och ungdomar, föräldrar och berörda samverkanspartners finns Rymden, sedan 1 december 2011, som en del av ordinarie verksamhet i Karlskoga.

Verksamheten drivs i samverkan mellan de tre förvaltningarna, samt Svenska Kyrkan.

Uppdaterad 2017-01-24 av Maria Gunnarsson
Följ oss på Facebook

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook