Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Fastställa faderskap

Om föräldrarna inte är gifta vid ett barns födelse ska faderskapet fastställas. Det är viktigt bland annat för barnets rätt till försörjning och arv.

Faderskapet fastställs genom att föräldrarna skriver på en faderskapsbekräftelse och underskrifterna bevittnas av två vittnen.

Föräldrarna måste kunna legitimera sig med ID-handling vid fastställandet. I samband med detta finns det också möjlighet att anmäla gemensam vårdnad.

Det är också möjligt att fastställa faderskapet två månader innan barnets födelse, kontakta då en av våra handläggare. Om faderskapet inte är fastställt innan är barnet fött kommer socialtjänstens handläggare att kontakta er.

Om det råder tveksamheter runt faderskapet utreds det av socialförvaltningen. I Karlskoga kommun är det verksamheten Satelliten som är ansvarig för utredning av faderskap.

Uppdaterad 2017-01-31 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook