Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Familjerådgivning

Ibland kan det vara svårt med kommunikationen, både med barnen och med andra vuxna, inte minst den man lever ihop med, eller kanske ska separera ifrån.

På Karlskoga kommun erbjuder vi rådgivning till dig i rollen som förälder. Oavsett om det är mellan dig och barnet det är problem eller om det är med den andra föräldern, då är det till Satelliten du vänder dig till.

Är det däremot problem i den vuxna relationen är det familjerådgivningen du ska vända dig till. Den drivs av  Region Örebro län som gör det på uppdrag av Karlskoga kommun.

Uppdaterad 2017-04-07 av Maria Gunnarsson