Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Barn som far illa – orosanmälan

Om du misstänker eller känner till att ett barn eller en ungdom far illa, eller på annat sätt är i behov av hjälp, kontakta socialtjänsten i den kommun där barnet eller den unge bor.

Alla som arbetar med barn, till exempel lärare, är enligt lag skyldiga att anmäla om de misstänker att ett barn behöver skydd eller far illa.

När en anmälan görs är socialtjänsten skyldiga att utreda det som kommit fram.

Du kan alltid vara anonym vid en anmälan.

Gör en orosanmälan

0586-610 90

Telefontider:
Måndag - torsdag 08.30-16.30
Fredag 08.30-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.30

Övrig tid nås social beredskap genom polisen: 114 14

Du som anmälare kan vara anonym

Sekretess

Alla uppgifter som kommer till socialtjänstens kännedom är sekretessbelagda. För barn och unga under 18 år innebär det att ingen obehörig har rätt att ta del av det som kommit till socialtjänstens kännedom utan att vårdnadshavarna har gett sin tillåtelse till det.

Socialtjänsten tar inga övriga kontakter i en pågående utredning som föräldrar eller barnet inte informerats om. De uppgifter som kommer fram under utredningen ställs samman i en personakt.

Uppdaterad 2017-04-10 av Maria Gunnarsson