Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Barn som far illa - orosanmälan

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa eller på annat sätt är i behov av hjälp kontakta då socialförvaltningen.

Du kan alltid vara anonym vid en anmälan.

För personal som arbetar med barn, till exempel lärare, är bestämmelsen i lagen att de är skyldiga att göra en anmälan om de misstänker att ett barn behöver skydd eller på andra sätt far illa.

När en anmälan görs är socialförvaltningen skyldiga att utreda barnets/ungdomens situation.

Gör en orosanmälan

0586-610 90

Telefontider:
Måndag - torsdag 08.30-16.30
Fredag 08.30-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.30

Övrig tid  nås social beredskap genom polisen: 114 14

Du som anmälare kan vara anonym

Sekretess

Alla uppgifter som kommer till socialtjänstens kännedom är sekretessbelagda. Det innebär att ingen utomstående har rätt att ta del av vad som skrivits eller kommit till socialtjänstens kännedom utan att vårdnadshavarna har gett sin tillåtelse till det.

Socialtjänsten tar inga övriga kontakter i en pågående utredning som föräldrar eller barnet inte informerats om. De uppgifter som framkommer journalförs i en personakt.

Uppdaterad 2017-03-15 av Maria Gunnarsson