Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Familj, barn och ungdom

Individ- och familjeomsorgen i Karlskoga kommun är en viktig del av socialtjänsten. Vi arbetar både förebyggande och med att stödja personer som hamnat i svåra situationer av olika slag.

Du kan kontakta individ- och familjeomsorgen när du behöver råd som gäller dig, din familj eller en närstående. Du kan också anmäla oro om någon du känner far illa.

Inom individ- och familjeomsorgen i Karlskoga finns många olika insatser. Vad som kan vara aktuellt för dig, din familj eller en närstående beror helt på situation och person.

Uppdaterad 2017-04-05 av Maria Gunnarsson