Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

God man och förvaltare

En god man kan en person få som inte kan bevaka sin rätt, sörja för sin person eller förvalta sin egendom. Godmanskap kräver huvudmannens samtycke, medan förvaltarskap kräver ett läkarintyg.

Personer som inte längre kan hantera sin ekonomi av olika anledningar som exempel sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning kan få hjälp av en så kallad god man eller av en förvaltare. Överförmyndarnämnden ger stöd till personer har behov av detta.

Skillnad på god man och förvaltare

En god man och en förvaltare har i princip samma huvuduppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig åt. En god man kan inte utses mot en persons vilja utan är en frivillig åtgärd som innebär att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd. Detta innebär att en förvaltare kan förordnas utan huvudmannens samtycke. En förvaltare utser man åt en person som är oförmögen att vårda sig själv och/eller sin egendom.

Vem kan ansöka?

  • Huvudmannen själv
  • Hans eller hennes make/maka eller sambo
  • Närmaste släktingar
  • Överförmyndarnämnden

Arvode

Gode män och förvaltare har enligt lag rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för utgifter med anledning av uppdraget. Beslut om arvode fattas av överförmyndarhandläggaren.

Gemensam nämnd

Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Filipstad och Storfors kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd. Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn.

Uppdaterad 2017-02-23 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook