Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Dödsfall och begravning

När en person avlider finns det några saker som måste göras, men också en del saker som man kan få hjälp med.

Svenska kyrkan ansvarar för begravningen  även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och ansvarar för den oavsett vilken tro man har. Den som är folkbokförd i Sverige betalar en begravningsavgift, det oavsett om man är medlem i kyrkan eller ej. Hur stor denna avgift är framgår av beskedet om din slutliga skatt.

Bouppteckning

Att göra en bouppteckning är att se över och göra en förteckning över den bortgångnes tillgångar och skulder. Om den bortgångnes tillgångar räcker precis för att betala begravningen (eller kanske inte ens till det), eller om den bortgångne inte ägde någon fastighet eller tomträtt, behövs ingen bouppteckning. Då räcker det med en dödsboanmälan.

På Skatteverkets hemsida finns information om bouppteckning. Om ni anlitar professionell hjälp med bouppteckningen, till exempel en begravningsbyrå eller juridisk byrå, får ni hjälp där och behöver inte beställa blanketter och information från Skatteverket.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan görs om den bortgångnes tillgångar endast räcker till begravningskostnaderna (eller kanske inte ens till det). Tillgångarna får inte sträcka sig över begravningskostnaderna, då behövs en bouppteckning

Du kan inte själv upprätta en dödsboanmälan utan måste gå via socialförvaltningen. Socialnämnden beslutar om dödsboanmälan är riktig eller om en bouppteckning behövs.

Begravning

Hjälp att ordna begravning får man av begravningsbyrån. Begravningsbyrån kan även hjälpa till med bouppteckningen och ibland en del andra praktiska göromål som kan dyka upp.

Borgerlig begravningsförrättare

En borgerlig begravningsförrättare ansvarar för att hålla en begravningsakt för avlidna som önskat ha en borgerlig begravning.

En borgerlig begravning bör hållas i en lokal utan religiösa symboler. Svenska kyrkan, som huvudman för begravningsväsendet, har ansvar att se till att sådana lokaler finns tillgängliga.

I Karlskoga kommun har vi två borgerliga begravningsförrättare som utsetts av kommunfullmäktige En av kommunens begravningsförrättare kan förrätta finskspråkig begravning. Kontakta någon av dem om du vill boka tid för begravning.

Begravningsförrättarens uppdrag omfattar endast genomförandet av själva begravningsakten – och motsvarar alltså en prästs uppdrag i samband med begravningen. Begravningsförrättaren kan även träffa de anhöriga inför begravningen för att diskutera utformning av begravningsakten.


Alla invånare i Karlskoga kan anlita den kommunala borgerliga begravningsförrättaren kostnadsfritt. Om den avlidne kommer från annan kommun betalas en kostnad motsvarande arvodeskostnaden.

Uppdaterad 2017-01-31 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook