Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Fixarservice

Fixarservice är vaktmästarhjälp som kan hjälpa dig som är äldre eller funktionsnedsatt i Karlskoga kommun med riskfyllda vardagssysslor. Syftet med Fixarservice är att göra hemmet tryggare och minska risken för olyckor och fallskador.

Fixarservice kan hjälpa till med vardagssysslor som hjälp med omflyttning av möbler och lampor, fästa upp sladdar, byta gardiner, smörja lås, byta batterier och glödlampor, montera upp och kontrollera brandvarnare, ta fram jul- och påskpynt, hänga upp adventsbelysning.

Fixarservice kan även se över ditt hem efter eventuella fall- och olycksrisker. Det kan handla om mattkanter, lösa sladdar eller hala badkar, samt ge råd hur man ska agera för att förebygga en olycka i hemmet.

Fixarservice ska inte ersätta tjänster som kan köpas på fria marknaden eller ges som bistånd.

Uppdaterad 2017-01-02 av Maria Gunnarsson