Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bild från Snickeriet, en av AME:s verksamheter.

Bild från Snickeriet, en av AME:s verksamheter.

Arbetsmarknadsenhet

Karlskogas arbetsmarknadsenhet samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Karlskoga samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens olika förvaltningar för att ge arbete och sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden. Syftet är att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning

Arbetsmarknadsenheten har personer i praktik på olika sysselsättningsplatser och anställningar med stöd i olika former.

Brett utbud som ska leda till egenförsörjning

I såväl offentlig som privat sektor finns samarbetspartners och AME kan därmed erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och sysselsättning som passar olika människor. AME har också personer som är anställda i olika bidragsformer. Detta som ett led i personernas väg mot egenförsörjning.

Kompetenshöjning och feriepraktik

Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetssökande kompetenshöjning, exempelvis jobbsök, för att underlätta för den enskilde att få ett arbete eller påbörja vidareutbildning.

Vi har egna arbetslag som bland annat klipper gräs åt äldre, röjer cykel- och motionsleder, gallrar, håller rent, samt är delaktiga i bemanningen av Fixarservice, Kontaktservice, snickeriverkstad och det tvätteri som kommunen driver.

AME samordnar även kommunens feriepraktik. Målgruppen är ungdomar som går ur årskurs nio, men även en del ungdomar som går ur ettan på gymnasiet brukar kunna få arbete genom AME. Feriepraktiken är under tre veckor och fyra timmar per dag.

Uppdaterad 2017-01-31 av Maria Gunnarsson