Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Tellus ‑ öppenvård för vuxna

Tellus öppenvård vänder sig till personer från 20 år som har ett alkohol- eller drogberoende.

Har du eller någon i din bekantskapskrets frågor kring denna problematik, är man välkommen att kontakta någon av Tellus socialrådgivare för mer information. Med en socialrådgivare kan du diskutera om just dina funderingar och om vilka olika behandlingsalternativ som finns.

Socialrådgivaren kan erbjuda upp till tre rådgivande stödsamtal, antingen via telefon eller besök på Tellus, där du som söker kontakt naturligtvis kan välja att vara anonym. Tellus öppenvård vänder sig också till anhöriga till människor med ett
alkohol- eller drogberoende.

Samarbete

Inom Tellus arbetar socialrådgivare, alkohol- och drogterapeut, sjuksköterska samt behandlingsassistenter. Tellus samarbetar med anhöriga, arbetsförmedlingen, arbetsgivare, behandlingshem, beroendecentrum, frivården, närpsykiatrin och primärvården. Samarbetet sker alltid utifrån samtycke med den enskilde.

Erbjuder flera stödformer

Tellus kan erbjuda flera former av stöd och behandling gällande alkohol- och drogmissbruk. Vi erbjuder även anhörigstöd till den person som känner någon med ett alkohol- eller drogmissbruk.

Tillsyn i boende

Är ett hembesök för att se över hur boende-situationen hos personen med drog- eller alkoholmissbruk fungerar.

Strukturerade stödsamtal

Stödsamtalen fokuserar på beteenden hos personen med drog- eller alkoholmissbruk, förhållande till dennes livsmål och hur väl man tillägnat sig strategier för ett alkohol- och drogfritt liv.

Öronakupunktur

NADA (National Acupuncture Detoxification Association) är öronakupunktur som används för lindring vid abstinens.

Lyftet – 12-stegsprogram

12- stegsprogrammet bygger på Anonyma Alkolisters program för personligt tillfrisknande från alkoholism. Programmet baseras på abstrakta teorier och på tidigare medlemmar erfarenheter som lett till nykterhet. Enligt 12- stegsprogrammet behöver alla deltagare vara helt nyktra och drogfria under behandlingstiden.

Kontaktperson

En kontaktperson är personlig kontakt som stöttar vid samhällsorientering, att hitta ”nya sociala arenor” och att skapa nätverk.

Samtalsterapi

Kognitiv samtalsterapi (steg 1) är en samtalsform som bygger på aktuell forskning om hur människor tänker, känner och handlar. Samtalet förs i dialogform.

Förberedelseprogram

Förberedelseprogrammet är ett stöd för att komma ut i sysselsättning och arbete. För att gå programmet krävs fyra negativa alkohol- och drogtester i följd. Programmet är ett samarbete mellan arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten. För vidare information kontakta din socialsekreterarare.

Alkohol- och drogtest

På Tellus finns en mottagning för alkohol- och drogtest. På mottagningen tas urinprov och utandningsprov. Vid misstanke om manipulerande urinprov, exempel vid utspädda prov så kan manipulationstest göras. Uppgifter som aktuell medicinering ska dokumenteras, ta därför med recept eller medicin-burkar

Alkohol- och drogguiden

Uppdaterad 2016-12-12 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook