Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet är en tjänst inom kommunens vård och omsorg
som erbjuder förebyggande hembesök till dig som fyller 80 år innevarande år.

Hembesöken görs av kommunens arbetsterapeuter som informerar om vilka tjänster och insatser som finns för äldre i kommunen och i Region Örebro län. Det kan exempel handla om aktiviteter, anhörigstöd, träning, kost, trygghetslarm eller se över ditt hem efter eventuella fallrisker. Syftet är att du ska känna dig trygg och säker i ditt hem.

Kostnadsfria besök

Erbjudandet kommer brev och efter någon vecka ringer en arbetsterapeut upp för att boka ett eventuellt besök. Besöken är kostnadsfria.

Du kan när som helst själv ta kontakt med arbetsterapeuterna för att boka ett hembesök även om du inte fyllt 80 år eller om du tidigare tackan nej till erbjudandet men ångrat dig.

Uppdaterad 2017-02-14 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook