Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du känna dig trygg i ditt hem dygnet runt och påkalla hjälp i akuta situationer. Exempel om du har ramlat och inte kan ta dig upp själv. Trygghetslarmet är direktkopplat till larmcentralen på Bergslagens räddningstjänst. Ambitionen är att du får kontakt med kommunens vårdpersonal inom 20 minuter. Vid livshotande situationer påkallas ambulanspersonal.

Ansökan

Ansökan om trygghetslarmet görs till kommunen vars biståndshandläggare utreder ditt behov och tar beslut om din ansökan.

Avgift

Avgifter för trygghetslarm tas efter inkomstprövning och är en abonnemangsavgift per månad.

Installation

Installation av trygghetslarmet utförs av tekniker från larmcentralen. Teknikern avgör vilken utrustning som krävs. Godkänt eluttag ska finnas där utrustningen ska monteras. Digital telefoni som mobil eller IP-telefoni kräver en mer avancerad installation och innebär att en extraavgift tas ut för tillbehör som behövs.

Karlskoga kommun ansvarar inte för ditt val av elektronisk kommunikation, fastighetsägarens val av teknik eller teleoperatörens säkerhet i telenäten.

Din bostad

Extra hemnycklar behöver lämnas till vårdlaget och eventuell portkod,
detta får du en kvittens för som du ska spara. Dina extranycklar och portkod förvaras på ett säkert sätt hos vårdlaget. Meddela vårdlaget om portkod eller nycklar byts ut. Se även över om din hemförsäkring om den behöver kompletteras eftersom andra personer har tillgång till din bostad.

Sekretess

Alla som arbetar i vårdlaget och Bergslagen räddningstjänst har tystnadsplikt. Uppgifter om ditt personnummer, adress, telefonnummer, eventuella låskoder och anhöriguppgifter är sekretessbelagda. Uppgifter om ditt hälsotillstånd finns även tillgängligt så att personalen vet vad som kan vara aktuellt när du larmar. Du har ett egenansvar att anmäla förändringar så uppgifterna om ditt hälsotillstånd är korrekt.

Avslut

Återlämning av trygghetslarm ska ske till vårdlaget när behovet av larmet inte längre finns. Avgift debiteras tills trygghetslarmet är återlämnat. Nycklar samlas in och återlämnas av vårdlaget mot nyckelkvittering.

Uppdaterad 2016-11-24 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook