Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du känna dig trygg i ditt hem dygnet runt och kalla på hjälp i akuta situationer. Exempel om du har ramlat och inte kan ta dig upp själv.

Trygghetslarmet är kopplat till larmcentralen på Bergslagens räddningstjänst. Ambitionen är att du får kontakt med kommunens vårdpersonal inom 20 minuter. Vid allvarliga situationer larmas ambulans.

Om trygghetslarm

Ansökan om trygghetslarmet görs till kommunen. Behovet hos den sökande utreds och efter det fattas beslut. Avgift för trygghetslarm tas ut efter inkomstprövning och är en abonnemangsavgift per månad. 2017 är avgiften maximalt 350 kronor per månad (se länk till höger för mer utförlig information om avgifter).

Installation av trygghetslarmet görs av tekniker från larmcentralen. Godkänt eluttag behöver finnas där utrustningen till larmet ska monteras.

Du och din bostad

Extra hemnycklar behöver lämnas till vårdlaget, likaså portkod, om det finns en sådan. Nycklar och portkod förvaras på ett säkert sätt i kommunens lokaler. Om portkod eller nycklar byts ut är det viktigt att kontakta kommunen och så de har rätt nycklar och kod till bostaden.

Se även över om hemförsäkringen och behöver kompletteras när fler personer har nyckel till din bostad.

Personalen behöver ha uppgifter om ditt hälsotillstånd så de vet vad som kan vara aktuellt när du larmar. Du har själv ansvar att anmäla om din hälsa förändras.

Ska lämnas åter

Trygghetslarmet ska lämnas tillbaka till kommunen när larmet inte längre behövs. Avgiften tas ut tills trygghetslarmet är återlämnat. Nycklar samlas in och återlämnas mot nyckelkvittering.

Sekretess

All vårdpersonal och personalen på Bergslagens räddningstjänst har tystnadsplikt. Uppgifter om personnummer, adress, telefonnummer, eventuella låskoder och anhöriguppgifter är sekretessbelagda.

Uppdaterad 2017-09-25 av Maria Gunnarsson