Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Rehabilitering

Rehabilitering är till för personer som behöver stöd i sin vardag för att bevara eller förbättra sina aktivitetsförmågor med träning eller anpassning av sin miljö. Målet är att öka sin livskvalitet så mycket som möjligt.

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att den som har varit sjuk eller skadad ska återfå så mycket som möjligt av sina förmågor, psykiskt och fysiskt. Att lära sig om olika hjälpmedel kan också vara en del av rehabiliteringen.

Olika insatser

I Karlskoga kommun finns en rehabenhet med arbetsterapeuter, terapiassistenter, tekniker, förflyttningsinstruktörer och undersköterskor. Enheten utbildar och handleder personen som har behov av rehabilitering, anhöriga och vårdpersonal.

Dagverksamhet inom Karlskoga kommun inriktar sig på social dagverksamhet och dagverksamhet med demensinriktning med fokus på stimulans, social gemenskap och individuella mål.  Det finns också hemrehabilitering. Målet med hemrehabilitering är att ge personen möjlighet i sin hemmiljö träna och bevara eller förbättra sina funktioner och aktivitetsförmågor.

Vårdplaneringsteam

Bedömer en läkare att personer efter en sjukhusvistelse har behov av fortsatt omvårdnad så kontaktas vårdplaneringsteamet.

 

Social dagverksamhet

Dagverksamhet - demensinriktning

Vårdplaneringsteamet

Uppdaterad 2017-01-24 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook