Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem. Det kan vara till exempel hjälp med dina mediciner, såromläggning, provtagning, rådgivning, utprovning av hjälpmedel och anpassning av bostaden.

Vem kan få hemsjukvård?

Du som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral kan få hemsjukvård av kommunen. Ditt behov av sjukvårdande insatser ska vara varaktigt eller vid enstaka men återkommande tillfällen. Kommunal hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i vårdboende, eget boende och för personer som har personlig assistans.

Hur får jag hemsjukvård?

Kommunens vårdplaneringsteam eller vårdcentralen anmäler ditt behov av hemsjukvård till distriktssköterska eller arbetsterapeut.

Du som redan har hemsjukvård kan nå distriktssköterskan via det telefonnummer du fick när du skrivs in i hemsjukvården. Du kan också ringa kommunens växel
och be att få tala med den distriktssköterska som har ansvaret för det område där du bor.

Vem utför hemsjukvård?

Kommunens distriktssköterska eller arbetsterapeut utför hemsjukvård beroende på insats, men de kan också delegera uppdrag till omvårdnadspersonal.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift per månad enligt en fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på din inkomst.

Uppdaterad 2016-12-12 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook