Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Hemrehabilitering

Hemrehabilitering kan hjälpa den som legat på sjukhus eller har en skada eller sjukdom som gör att det är svårt att klara av vardagen.

Stöd och träning i hemmet

I Karlskoga finns möjlighet att få stöd och träning i hemmet under en begränsad tid för att åter bli självständig och trygg i sin bostad.

Hemrehabilitering kan vara ett alternativ för dig som: 

  • Behöver stöd med fortsatt träning i hemmet efter rehabilitering inom slutenvård/-dagrehabilitering eller kommunens korttidsvistelse.
  • Har varit långvarigt sjuk och vill komma igång igen.
  • Känner att krafterna börjar avta och upplever osäkerhet att utföra aktiviteter.
  • Vårdas av anhörig. Du och din anhörig kan behöva råd och stöd i
    träning, arbetssätt eller andra åtgärder för att underlätta i hemmet.

Vad innebär hemrehabilitering?

Du får under 2-12 veckor hjälp med att träna i din hemmiljö. Med stöd av hemrehabteamet kommer du snabbare att återfå dina förlorade färdigheter, vilket ökar både självständighet och livskvalitet.

Alla vardagsmoment du utför ses som träning. Det kan exempelvis vara på- och
avklädning, matlagning, personlig hygien, trappträning, gångträning med eller utan hjälpmedel.

Det kan även innebära fysisk träning på en nivå som passar dig. Syftet med träningen är att klara de vardags moment som tidigare nämnts.

Vi som hjälper dig

I teamet ingår arbetsterapeut och sjukgymnast samt omvårdnadspersonal. Ofta kommer också anhörig, sjuksköterska och biståndshandläggare att spela en stor roll i rehabiliteringen.

Tillsammans med dig utformar vi en rehabiliteringsplan som beskriver det stöd och den träning som du behöver.

Rehabiliteringsplanen beskriver också träningsperiodens omfattning och målen med träningen. Utvärdering sker mot slutet av rehabiliteringsperioden i samarbete med dig, arbetsterapeut, sjukgymnast, vid behov hemtjänstpersonal och anhörig.

Om du är osäker och har frågor kan du alltid ta kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast i primärvården i Karlskoga kommun.

Uppdaterad 2017-02-01 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook