Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Demens

Demens är egentligen ett samlingsnamn för en rad olika symptom och sjukdomar. Demens kan bero på närmare hundra olika sjukdomar och sjukdomstillstånd.

Vanligast är dock att minnet drabbas, men även saker som språk, tidsuppfattning och orientering kan påverkas. Förvirring, ångest och aggressivitet kan vara andra symptom.

Ny forskning

Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom och står för 60–70 procent av samtliga fall. Demens är inte en del av det naturliga åldrande, även om det länge betraktades på det viset, idag visar forskningen annat. Risken för demens ökar dock med stigande ålder.

Validation

I Karlskoga kommun arbetar vi med ett bemötande av demens som kallas för validation, ett sätt som har visat sig ge många goda effekter på den drabbade. Det finns också särskilda boenden och avdelningar som är anpassade för dementa, läs mer under fliken boenden.

Är du anhörig?

Kanske har du funderingar eller känner oro då en närstående visar tecken på en demenssjukdom? Välkommen att kontakta Demensteamet för att veta mer och hur du ska gå till väga. I kommunen finns även något som heter anhörigstöd som kan vara till hjälp.

Uppdaterad 2016-12-12 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook