Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad för att underlätta och göra din vardag enklare så kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos Karlskoga kommun. Det gäller dig som bor i Karlskoga kommun eller Storfors kommun. Du kan endast få bidrag till en bostad där du bor permanent.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag kan beviljas till en person med bestående funktionsnedsättning, exempelvis nedsatt syn, utvecklingsstörning eller rörelsehinder.

Bostadsanpassning kan beviljas endast i de fall då träning eller lösa hjälpmedel inte räcker till för att fylla behovet.

Ändamålet med bidraget är att den person som har funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Anpassningen utförs i eller i anslutning till bostaden. Barn som bor växelvis kan få båda bostäderna anpassade om behov av detta finns.

Om du byter bostad är möjligheterna att få bidrag begränsade på grund av att du förväntas välja en bostad som är lämplig för de behov du har.

Vad får man bidrag till?

Bostadsanpassningsbidrag kan sökas för enklare åtgärder, till exempel borttagning av trösklar eller uppsättning av stödhandtag.

Du kan även ansöka om bidrag för att utföra större åtgärder i bostaden, till exempel breddning av dörrar eller borttagning av badkar.

Du kan endast få bidrag till bostadens fasta funktioner. Du kan inte få bidrag för att åtgärda byggtekniska brister i bostaden, till exempel dåligt fall till golvbrunn i badrummet.

Bidrag beviljas inte heller till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll eller sådana åtgärder som behövs på grund av slitage, till exempel spruckna kakelplattor i badrummet.

Utanför bostaden kan du ansöka om bidrag för exempelvis ramp i trappa, räcken, hissplatta eller annan utjämning av nivåskillnader.

Kostar det att ansöka?

Det kostar ingenting att ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Men tänk på att du behöver fastighetsägarens medgivande för att få utföra bostadsanpassningar i hyres- eller bostadsrättslägenheter.

Innan du ansöker

Börja med att kontakta arbetsterapeuterna i din kommun.De kan hjälpa till med att avgöra om det är ett hjälpmedel, förändrat tillvägagångssätt eller en bostadsanpassning som behövs. Skulle en bostadsanpassning behövas så kan arbetsterapeuterna hjälpa dig med ansökan.

Intyg behövs

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag behöver du ett skriftligt intyg om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Intyget kan skrivas av din kommuns arbetsterapeuter, läkare eller annan sakkunnig person som har kännedom om funktionsnedsättningen.

Bidragets storlek

Bostadsanpassningsbidraget täcker en skälig kostnad för åtgärderna.

Så ansöker du

Ansökningsblanketter för bostadsanpassning finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen, Skrantahöjdsvägen 35 i Karlskoga samt i högerkolumnen på denna sida. Du kan också få en blankett av din arbetsterapeut.

Ansökningsblanketten skickas tillsammans med intyg till:
Karlskoga kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen 13
691 83 Karlskoga
OBS - Märk kuvertet: ”BAB”

Uppdaterad 2016-09-13 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook