Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Avgifter för vård och omsorg

Här kan du läsa om olika avgifter inom vård och omsorg. Avgifterna gäller från den 1 januari 2017.

För att få hjälp från kommunen, till exempel hemvård, behövs ett beslut från biståndshandläggare. Storleken på avgiften för insatser varierar från person till person, beroende på inkomst och hjälpbehov.

Hemvård

Den högsta avgiften för insatser i hemmet är 2 013 kronor per månad och person. Avgiften kan aldrig överstiga 359 kronor per timme.

Vårdboende

Den högsta avgiften för vården är 2 013 kronor i månaden på ett boende. Utöver betalar du hyra och för maten. Hyran varierar på de olika boendena beroende på bland annat storlek på bostaden och standard.

Så här beräknas avgifter

Avgiften räknas ut individuellt utifrån inkomst (före skatt) som räknas samman med ett eventuellt bostadstillägg. Hyran dras av, så också ett minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka normala levnadsomkostnader. Den summa som blir kvar efter det är vad som insatsen kommer att kosta, men maximalt 2013 kronor.

Inkomsten för makar och registrerade partners räknas alltid ihop. Summan delas därefter i två lika delar och avgiften beräknas för var och en.

Debitering av avgift

Avgiften betalas i efterskott. Detta kan ske via autogiro, blankett för det finns till vänster.

Avgifter

Dagverksamhet, kost

75 kronor

Dagverksamhet, fika

25 kronor

Dagverksamhet, lunch

60 kronor

Kost korttids- och växelvård

125 kronor

Kupongpris frukost

30 kronor styck

Kupongpris lunch

60 kronor styck

Vårdboende, kost

3 760 kronor per månad

Matlåda

60 kronor

Resor dagverksamhet

40 kronor resa, alternativt 400 kr per månad

Serviceavgift

359 kronor/timme, maxbelopp  2013 kronor/månad

Trygghetslarm

350 kronor per månad

Vårdavgift

0 -  2 013  kronor/månad per månad

Uppdaterad 2016-12-12 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook