Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Avgifter för vård och omsorg

Storleken på avgiften varierar från person till person. Avgiften beräknas på din inkomst, eventuella bidrag, hjälpbehovet, maxtaxan och förbehållsbeloppet.

Betala gärna med autogiro

AutogiroblankettPDF

Du betalar aldrig mer än maxtaxan för hemtjänstinsatser eller för vård på ett vårdboende.

2018 är maxtaxan 2 044 kronor per månad och person. Avgiften kan heller aldrig överstiga 370 kronor per timme. Maxtaxan är densamma i hela landet.

Förbehållsbelopp

Utöver maxtaxan finns också det som kallas förbehållsbelopp. Efter att skatt, bostadskostnad och hemtjänstavgiften är betald ska du ha kvar minst 5 136 kronor per månad om du är ensamstående och 4 340 kronor vardera för makar. Om inte så minskas hemtjänstavgiften.

Värt att notera är att på ett vårdboende betalar var och en för mat och hyra, det ingår inte i det som faller under maxtaxan.

Hyran varierar på de olika boendena beroende på bland annat storlek på bostaden och bostadens standard, precis som i vilket hyresbostad som helst.

Avgifter för vård och omsorg 2018

Dagverksamhet, kost

80 kronor

Dagverksamhet, fika

26 kronor

Dagverksamhet, lunch

65 kronor

Kost korttids- och växelvård

127 kronor

Kupongpris frukost

31 kronor styck

Kupongpris lunch

65 kronor styck

Vårdboende, kost

3 820 kronor per månad

Matlåda

65 kronor

Resor dagverksamhet

40 kronor resa, alternativt 400 kr per månad

Serviceavgift

370 kronor/timme, max 2044 kronor i månaden

Trygghetslarm

350 kronor per månad

Vårdavgift

Max 2 044  kronor i månaden


Uppdaterad 2018-01-04