Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ansök om hemvård eller boende

Om du eller någon i din närhet behöver stöd och hjälp antingen på grund av åldrande eller en funktionsnedsättning så kan den som själv behöver hjälpen ansöka om hemtjänst eller så kan en anhörig kontakta kontakta kommunen och påtala att det finns ett behov.

Ansök om hemvård eller boende

Ansökan om hemtjänst eller boende kan ske skriftligt eller muntligt. När din ansökan inkommit tar en handläggare kontakt med dig eller din företrädare för att ta reda på hur vad du behöver och har rätt till. Ibland räcker det med ett telefonsamtal men annars bokas ett möte för att ta reda på hur ditt behov av stöd och hjälp ser ut. Handläggaren och du kommer överens om var mötet ska ske samt vilka personer som ska delta. Under samtalet med dig dokumenterar handläggaren. Efter samtycke från dig kan information även hämtas från andra, till exempel anhörig, sjukhus etc.

Det som kommit fram sammanställs i en utredning och handläggaren gör utifrån den en bedömning av behovet av stöd och hjälp och fattar beslut, beslutet skickas sedan till dig. Din ansökan kan beviljas eller avslås. Om din ansökan avslås kan du överklaga och det kan handläggaren hjälpa till med.

Om du får den hjälp du ansökt om kommer hjälpen sättas in. Du betalar enligt kommunens taxa.


Om ansökan om vårdboende beviljas får du ett erbjudande om plats på ett boende så snart det finns en ledig plats. Man kan inte begära att få en plats på ett visst boende, men man kan komma med önskemål.

Avgifter vård och omsorg

Vilken hjälp kan man få av hemvården?

Hemvård är till för dig som behöver stöd i ditt hem för att klara din vardag. Syftet är att du som har hemvård ska få kunna få bo hemma så länge som möjligt och få stöd i vardagliga sysslor.

Hemvård kan innebära:

  • Personlig omvårdnad – stöd vid till exempel toalettbesök, på- och avklädning, dusch med mera.
  • Stöd vid måltider- Du kan få stöd (vad menas med det?) vid måltider som frukost och kvällsmål. Vid behov kan du även få matlådor hemlevererade.
  • Inköp- Innebär stöd med inköp av dagligvaror för eget bruk.
  • Städ och tvätt
  • All hjälp är utformad efter behov, så exakt vilken hjälp man få med till exempel inköp eller hygien kan variera från person till person. Det eftersom det är viktigt att bibehålla de funktioner man har.

Vilka boenden finns för äldre?

I Karlskoga finns fem vårdboenden för personer med stora omsorgsbehov. Vårdboendena heter Björkliden, Saxlyckan, Skrantahöjden, Lötängen och Torpdalen. Utöver det finns ett korttidsboende, Treklövern. Korttidsplats kan man få vid ett tillfälligt ökat vårdbehov eller som avlastning för en anhörig som vårdar i hemmet. Korttidsplats bedrivs främst på Treklövern men det finns även några platser på Torpdalen. Något kösystem till våra boenden finns inte utan det är enbart individens behov som styr.

På ett vårdboende finns personal på plats dygnet runt. Här bor man främst om man har stora omvårdnadsbehov. Boendet är permanent och vid inflytt tar man med sig egna möbler, förutom en höj- och sänkbar säng som tillhandahålls av boendet.

Seniorboenden och 50+ bostäder tillhandahålls av Karlskogahem. Det gäller även de tidigare servicehusen.

Läs mer om våra boenden här

Sekretess

Alla uppgifter som kommer till socialtjänstens kännedom är sekretessbelagda. Det
innebär att ingen utomstående har rätt att ta del av vad som skrivits eller
kommit till socialtjänstens kännedom utan medgivande från den som informationen berör.

Överklaga beslut

Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Då skriver du ner det du tycker är felaktigt och varför och lämnar detta till handläggaren. Handläggaren kan hjälpa dig med överklagan. En första bedömning görs om det kommit fram nya uppgifter eller tidigare felaktigheter som kan ändra beslutet. I så fall tas beslutet upp för ny prövning direkt. I annat fall skickas överklagan till förvaltningsrätten för prövning.

Uppdaterad 2016-12-19 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook