Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Brottsofferstöd

En ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer.

Att bli utsatt för ett brott kan vara en mycket obehaglig upplevelse och det är vanligt att man har det jobbigt med tankar och känslor omkring det som hänt. Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka.

Jobbar ideellt

Brottsofferjouren består av ideellt utbildade medmänniskor och vi ger stöd, hjälp och vägledning till brottsoffer, vittne och anhörig, anhöriga till både brottsoffer och gärningsperson, som söker oss. Ofta upplever den drabbade att han eller hon förlorat kontrollen över sitt liv – då behövs någon som lyssnar och bekräftar det man varit med om.

Tystnadslöfte

Stödpersonen ger vägledning i brottmålsprocessen, stöd vid kontakter med hjälpinstanser som kan ge till exempel psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd. Det kan vara skönt att få hjälp med myndighetskontakter och bra att få information om rätten till skadestånd. Det kan bli ett samtal eller många. Stödpersonerna, som har tystnadslöfte, kan ge den utsatte medmänskligt stöd och många praktiska råd. Det kan också vara skönt att få hjälp med myndighetskontakter och information om rätten till skadestånd och brottsskadeersättning.

Gratis stöd

Stödpersonen ger stöd genom hela rättsprocessen och utbildade vittnesstöd ger information och stöd i samband med rättegången. Brottet behöver inte vara polisanmält, stödet är gratis och den brottsutsatte kan vara anonym.

 

Uppdaterad 2016-10-17 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook