Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

16 april 2019 - Kommun & politik

Kungörelse för kommunfullmäktige den 23 april 2019

Tid: Tisdagen den 23 april 2019, klockan 17:00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Hotell Alfred Nobel, Torget 1

Ärenden
1. Kommunfullmäktiges entlediganden och valärenden april 2019
2. Enkla frågor april 2019
3. Interpellationer april 2019
4. Inkomna motioner april 2019
5. Årsredovisning 2018
6. Ansvarsfrihet för år 2018 för kommunstyrelsen och nämnder
7. Arvode för valnämnden på valdagen vid val till Europaparlamentet 2019
8. Motion att uppföra en tömningsstation för latrintömning av båtar i anslutning till slussen i Lunedet
9. Medborgarförslag om elektronisk signaturunderskrift på webb
10. Medborgarförslag om hundpåsar och hundlatriner
11. Medborgarförslag om uppröjning av Rävåskullen
12. Medborgarförslag om en motionstrappa på Rävåskullen
13. Medborgarförslag om tillvaratagande av regnvatten
14. Medborgarförslag om placering av turistbyrån
15. Program för arbetet mot våld i nära relation
16. Policy likabehandling
17. Arbetsordning för Karlskoga Kommunfullmäktige 2019-2022
18. Motion om Kollo för seniorer
19. Medborgarförslag om friskvård för äldreboende
20. Medborgarförslag om klimatomställningsplan och folkbildningsplan
21. Medborgarförslag om säkerhet vid övergångsstället över Fisksjöleden vid infarten till Västerängsvägen
22. Medborgarförslag om sänkt hastighet på Flygfältsvägen
23. Inkomna handlingar KF april 2019

Ärendelista och handlingar
Ärendelista såväl som samtliga handlingar finns till­gängliga på Kommunstyrelsens hus, kansliavdelningen, Katrinedalsgatan 2–4, Karlskoga.

Hela ärendelistan och handlingar finns på www.karlskoga.selänk till annan webbplats under rubrik Kommun & politik/kommunfullmäktige.länk till annan webbplats

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Välkommen!

Anna Ragén
Kommunfullmäktiges ordförande

Lyssna på dina politiker! Direktsändning från kommunfullmäktiges sammanträde: 103,8 alt. 97,0 MHz Cityradion.

Uppdaterad 2019-04-16